ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BOŚ Znak: BOŚ.6740.76.2022.KŁ

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 czerwca 2022 r.
Znak: BOŚ.6740.76.2022.KŁ
 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 11c, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 
Starosta Nidzicki
zawiadamia
 
że w dniu 15 czerwca 2022 r. została wydana decyzja Nr 1/2022, znak: BOŚ.6740.76.2022.KŁ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej w obrębie Piątki, gm. Nidzica,  zlokalizowanej w liniach rozgraniczających teren inwestycji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 60/10 (powstała z podziału dz. nr 60/4), 62/16, 62/2, 62/3, 60/2, 60/1, 61/2, 61/6 (powstała z podziału dz. nr 61/3), 62/7, 58/8, 58/12 (powstała z podziału dz. nr 58/7), w obrębie Piątki, gm. Nidzica - stanowiących granice pasa drogowego projektowanej drogi publicznej oraz na działce nr 52/7 obręb Piątki, gm. Nidzica w związku z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej - przeznaczonej do ograniczonego sposobu korzystania.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
            W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 11f ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176), służy stronie prawo zapoznania się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. Nr 40 lub 41 (II piętro) w godz. 900 - 1400.
 
Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-15 14:48:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-15 14:48:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 14:48:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie BOŚ.6740.85.2022 ZRID

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 18 maja 2022 r.
Znak: BOŚ.6740.85.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)
 
Starosta Nidzicki
 
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  - Budowa dróg w Tatarach - na działkach nr:
- 160, obręb nr 6 miasta Nidzica,
- 184/2, 235, 224, 110/15, 323, 198/10, 171/1, 170/6, 169/1, 168/12, 168/13, 107/16, 163/8, 
  163/13, 165/9, 166/8, 234, 233, 167/2, 166/7, 165/10, 165/7, 165/12, 164/1, 164/2, 200/5,
  200/2, 162, 168/14, 167/1, obręb Tatary, gm. Nidzica,
 
w tym na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania o nr: 160, obręb nr 6 miasta Nidzica oraz na działkach nr: 200/5, 200/2, 184/2, 162, obręb Tatary, gm. Nidzica  w związku z koniecznością budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz połączenia z istniejącymi drogami.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy, wniesienia uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. Nr 40 (II piętro) w godz. 9 00 - 14 00. Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-18 13:10:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-18 13:10:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18 13:10:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2039 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BOŚ.6740.77.2022.KŁ

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Znak: BOŚ.6740.77.2022.KŁ
 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)
 
Starosta Nidzicki
 
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej na działkach nr: 32/4, 29/3, 3393/5, 255, 58/6, 58/3, 227/2, 227/4, 229/2, 63/2, 60/4
oraz na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania: 108/2, 62/16, obręb Piątki, gm. Nidzica.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się                z aktami sprawy, wniesienia uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok.                    Nr 40 (II piętro) w godz. 9 00 - 14 00. Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-02 11:01:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-02 11:01:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-02 11:01:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BOŚ.6740.76.2022.KŁ

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Znak: BOŚ.6740.76.2022.KŁ
 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)
 
Starosta Nidzicki
 
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej na działkach nr 60/4, 62/16, 62/2, 62/3, 60/2, 60/1, 61/2, 61/3, 62/7, 58/8, 58/7 oraz na działce przeznaczonej do ograniczonego sposobu korzystania nr 52/7 obręb Piątki, gm. Nidzica.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
            W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania sięz aktami sprawy, wniesienia uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. Nr 40 (II piętro) w godz. 9 00 - 14 00. Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
            Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-02 10:05:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-02 11:22:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-02 11:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-25 13:13:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-25 13:13:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 13:13:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 17 sierpnia 2022 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-19 07:09:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-19 07:09:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-19 07:09:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 12 sierpnia 2022 r.
Znak: BOŚ.6740.77.2022.KŁ
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 11c, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 
Starosta Nidzicki
zawiadamia
 
że w dniu 12 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 3/2022, znak: BOŚ.6740.77.2022.KŁ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie drogi publicznej na działkach nr: 32/11 (powstała z podziału działki nr 32/4), 29/5 (powstała z podziału działki nr 29/3), 3393/9 (powstała z podziału działki nr 3393/5), 255/2 i 255/3 (powstałe z podziału działki nr 255), 58/6, 58/10 (powstała z podziału działki nr 58/3), 227/10, (powstała z podziału działki nr 227/2), 227/12 (powstała z podziału działki nr 227/4), 229/2, 63/2, 60/9 (powstała z podziału działki nr 60/4)  oraz na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania: 62/16, 60/10 (powstała z podziału działki nr 60/4), 65/19, 65/20, 108/2, 157/3, 157/12, 174/4, 174/6, 156/10, 156/6, 156/7, 174/5, 174/2, 175, 176/2, obręb Piątki, gm. Nidzica – w związku z budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej a także na działce nr 65/21, obręb Piątki, gm. Nidzica – prawo przejścia przez tereny linii kolejowej.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 11f ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176), służy stronie prawo zapoznania się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. Nr 40 lub 41 (II piętro) w godz. 900 - 1400.
 
Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-12 09:07:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-12 09:07:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-12 09:07:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 20 lipca 2022 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-26 10:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-26 10:32:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-26 10:32:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 22 lipca 2022 r.
Znak: BOŚ.6740.85.2022.KŁ
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 11c, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 
Starosta Nidzicki
zawiadamia
 
że w dniu 22 lipca 2022 r. została wydana decyzja Nr 2/2022, znak: BOŚ.6740.85.2022.KŁ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa dróg w Tatarach - na działkach nr: 224, 110/15, 323, 198/10, 171/1, 170/6, 169/1, 168/12, 168/13, 107/16, 163/8, 163/13, 165/9, 166/8, 234, 233, 167/4 (powstała z podziału dz. nr 167/2), 166/10 (powstała z podziału dz. nr 166/7), 165/20 (powstała z podziału dz. nr 165/10), 165/18 (powstała z podziału dz. nr 165/7, 165/16 (powstała z podziału dz. nr 165/12), 164/6  (powstała z podziału dz. nr 164/1), 164/4 (powstała z podziału dz. nr 164/2), 168/14, 167/1, 200/7 (powstała z podziału dz. nr 200/2), w obrębie Tatary, gm. Nidzica – które stanowią granice pasa drogowego drogi publicznej gminnej oraz na działkach nr: 200/5, 200/8 (powstała z podziału dz. nr 200/2), 184/2, 162 w obrębie Tatary, gm. Nidzica oraz dz. 160, obręb nr 6 miasta Nidzica w związku z koniecznością budowy urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń wodnych oraz połączenia z istniejącymi drogami.
 
Inwestorem jest Burmistrz Nidzicy.
 
W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 11f ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176), służy stronie prawo zapoznania się z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. Nr 40 lub 41 (II piętro) w godz. 900 - 1400.
 
Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-22 14:42:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-22 14:42:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22 07:42:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 3 czerwca 2022 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-08 14:29:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-08 14:31:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-08 14:31:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji