ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:26 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części. Mariusz Mierzejewski
12:56:26 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Część nr 2 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części. Mariusz Mierzejewski
12:55:16 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Część nr 1 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części. Mariusz Mierzejewski
12:30:10 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia
(widoczna do 2022-10-28 00:00:00)
Jarosław Komoszyński
12:29:47 Upublicznienie elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Jarosław Komoszyński

Zmiany z dnia: 2022-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:20:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części. Mariusz Mierzejewski
12:13:53 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych na cele realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jarosław Komoszyński
12:13:53 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych na cele realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jarosław Komoszyński
12:13:22 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o zamknięciu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup wraz z montażem wiat rekreacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery w celu realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jarosław Komoszyński
12:13:21 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zakup wraz z montażem wiat rekreacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery w celu realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jarosław Komoszyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony