ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
160/468/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
160/467/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 r. oraz ogłoszenia wyników głosowania
Nr aktu prawnego
160/466/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2023 r."
Nr aktu prawnego
160/465/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIII/270/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie skargi z dnia 30 sierpnia 2022 roku na działania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy dotyczącej porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy oraz niewłaściwego traktowania pracowników ZOZ w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XLIII/269/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego Pawła Markiewicza
Nr aktu prawnego
159/464/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
158/463/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli oraz wyznaczenia terminów rozpoczęcia i zakończenia rocznych kontroli w Branżowej Szkole I Stopnia, Branżowej Szkole II Stopnia, Technikum w Nidzicy oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, ul. Karola Barke 2, 13-100 Nidzica
Nr aktu prawnego
Z/49/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Skarbowi Państwa w związku z obciążeniem służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/47/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji