ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
Nr aktu prawnego
98/314/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
Z/31/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
97/313/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta"
Nr aktu prawnego
97/312/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
Z/30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Obwieszczenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli oraz wyznaczenia terminów rozpoczęcia i zakończenia półrocznych kontroli w Branżowej Szkole I Stopnia, Technikum w Nidzicy oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, ul. Karola Barke 2, 13-100 Nidzica
Nr aktu prawnego
Z/29/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
96/311/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu w zakresie służby przygotowawczej
Nr aktu prawnego
Z/28/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
94/310/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz zasad postępowania z dokumentami i wykonywania czynności kancelaryjnych
Nr aktu prawnego
Z/27/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji