ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony życia Powiatu Nidzickiego w roku 2024
Nr aktu prawnego
220/617/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Powiatu Nidzickiego w roku 2024
Nr aktu prawnego
220/616/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Nr aktu prawnego
220/615/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia aneksu do umowy Nr OZK.272.8.2023 z dnia 25 października 2023 r. na realizację zadania np. Zakup, dostawa i montaż mebli i innego wyposażenia w ramach realizacji zadania np. "Wyposażenie rozbudowanego budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy"
Nr aktu prawnego
220/614/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok
Nr aktu prawnego
220/612/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia aneksu do umowy Nr OZK.272.5.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. na zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23
Nr aktu prawnego
620/613/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
219/611/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2024 roku przed podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu
Nr aktu prawnego
219/610/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia kalendarza imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Nidzicki w 2024 roku
Nr aktu prawnego
219/609/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok
Nr aktu prawnego
219/608/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji