ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Nidzicy
Nr aktu prawnego
XXX/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nr aktu prawnego
XXX/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Nidzickiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne
Nr aktu prawnego
103/328/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia standardów oraz sieci dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Nidzickiego objętych zimowym utrzymaniem
Nr aktu prawnego
103/325/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie nr Z/10/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/35/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
Nr aktu prawnego
Z/34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji
Nr aktu prawnego
100/324/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok
Nr aktu prawnego
100/323/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za pierwsze półrocze 2021 roku
Nr aktu prawnego
100/322/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
100/321/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji