ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVII/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1597N Szymany - Szkudaj leżącej na działce nr 55/2 obręb Szymany Gmina Kozłowo.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXVII/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodsotępnych na terenie Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
XXVII/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
87/295/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji pozostałych środków trwałych będących w użyczeniu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy, Placówce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy
Nr aktu prawnego
Z/20/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1613N na odc. Janowiec - Kołaki - Gołębie - Jabłonowo Dyby"
Nr aktu prawnego
87/294/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Starosty
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Strażników Pozaspołecznej Straży Rybackiej Powiatu Nidzickiego
Nr aktu prawnego
Z/19/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku
Nr aktu prawnego
86/293/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
86/292/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji