ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

budynek
 
STAROSTWO POWIATOWE W NIDZICY
13 -100 Nidzica
ul. Traugutta 23

Tel./Fax. (89) 625 32 79
ESP: www.epuap.gov.pl  Adres skrytki: /starostwo_nidzica/SkrytkaESP

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 730  - 1530
(NIP, REGON, NR KONT BANKOWYCH)
 
 
 
KOMUNIKAT
 
 
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje
KORONAWIRUS
i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
 
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
Tel. 606 718 676
lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział
Tel.: (89) 646 06 22, (89) 646 06 01
INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590
 
 
 
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!
 
 
 
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Nidzicki. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 89 625 32 79, poprzez adres e-mailem sekretariat@powiatnidzicki.pl lub pisemnie na adres siedziby: Traugutta 23,13-100 Nidzica.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w jest Pan Jarosław Komoszyński, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, ustawowych zadań Starostwa lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.
  6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Ostatnio dodane

Oświadczenia majątkowe