ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 121029
Powiat Nidzicki 40741
Dane ogólne 17711
Statut Powiatu 80744
Charakterystyka Powiatu 11397
Mapa Powiatu 11831
Herb i flaga Powiatu 15940
Gminy Powiatu 10449
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 8584
Struktura Powiatu 27119
Jednostki organizacyjne 19759
Powiatowy Urząd Pracy 15774
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 190920
Struktura organizacyjna 7470
Regulamin Organizacyjny 7878
Majątek PCPR 8337
Zadania z zakresu pomocy społecznej 9214
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 11373
Działania na rzecz kombatantów 8160
Obsługa interesantów 8099
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 16042
Druki wniosków do pobrania 91601
Rejestry i ewidencje 7865
Ogłoszenia 100102
Strategia i programy 67035
Program "Aktywny Samorząd" 39341
Projekty unijne 17848
Druki wniosków 7935
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 12559
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 20696
Zespół Szkół Ogólnokształcących 11629
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 16166
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 17792
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 41761
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 11344
Regulamin Organizacyjny PZD 8617
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 11806
Zakres zadań w PZD 9542
Przedmiot działania PZD 8642
Pracownicy PZD 16553
Sprawozdania finansowe 5685
Zespół Opieki Zdrowotnej 12744
Centrum Kształcenia Zawodowego 13467
Informacje ogólne 8091
Zadania CKP 8317
Oferta edukacyjna 7252
Struktura organizacyjna 51429
Jak dojechać do CKP 7504
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 7505
Służby, Inspekcje, Straże 15330
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7322
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 18386
Organy Powiatu 34332
Rada Powiatu 40622
Skład Rady 114931
Plan pracy Rady Powiatu 133403
Komisje 107192
Komisja Rewizyjna 133251
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 303890
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 615611
Zwołania sesji 525442
Projekty uchwał Rady Powiatu 505398
Dyżury Radnych 14717
Interpelacje i zapytania 18747
Skargi, wnioski i petycje 1094
Zarząd Powiatu 26345
Skład Zarządu 80820
Protokoły z posiedzeń Zarządu 522183
Sprawozdania międzysesyjne 320603
Akty prawne 5589440
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 32173
Starosta, Wicestarosta 48144
Sekretarz, Skarbnik 20947
Regulamin organizacyjny 123835
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 25502
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 45892
Wydział Finansowy 27515
Wydział Komunikacji 68154
Informacje 14530
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 40692
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 32996
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 38466
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 209826
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 154194
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 10872
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 4444
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 3554
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 9242
Informacje o wydanych decyzjach 935
Edukacja ekologiczna 126
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 27563
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 28381
Inspektor Ochrony Danych 809
Geolog Powiatowy 747
Radca Prawny 10730
Audytor Wewnętrzny 7744
Rejestry i ewidencje 29869
Zarządzenia Starosty 146197
ZFŚS 8714
Majątek i finanse 21972
Budżet 406800
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 151928
Procedura uchwalania budżetu 61912
Sprawozdania 304595
Mienie Powiatu 125848
Pomoc publiczna 95278
Sprawozdania finansowe 7528
Oświadczenia majątkowe 59602
Raporty, strategie, analizy, opracowania 31056
Raport o stanie powiatu 10423
Strategie i Plany 112555
Analizy i Raporty 24780
Opracowania i Programy 76516
Kontrole i audyty 26738
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 105667
2021 614
2020 5471
2019 8264
2018 7315
2017 39224
2016 8962
2015 29966
2014 12162
2012 21294
2013 8586
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 89944
2019 1862
2018 3358
2017 7557
2016 58371
Audyt wewnętrzny 28024
Uchwały RIO w Olsztynie 247400
Nieodpłatna Pomoc Prawna 49446
Petycje 18328
Rejestr petycji 36676
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 60016
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 139810
Deklaracje współpracy 108306
Organizacje Pożytku Publicznego 14779
Przepisy prawne 14106
Komunikaty 3840
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 74886
Konkursy ofert 315299
Sprawozdania 6519
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 105424
Ogłoszenia 12708
Konsultacje społeczne 139703
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 1023
Lobbing 12416
Bezpieczeństwo 88206
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 19041
Informacje nieudostępnione 17589
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 9898
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 5879

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 23
Statystyka 12081
Urząd Marszałkowski 2959
Rejestr zmian 4490636
Redakcja Biuletunu 10188
Pliki do pobrania 125558
Wybory Samorządowe 2010 43631
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1303
Radni 61318
Członkowie Zarządu 42722
Skarbnik, Sekretarz 25386
Kierownicy jednostek 41340
Pracownicy 59689
Oświadczenia o działalności gospodarczej 8876
Oświadczenia o zatrudnieniu 8424
Mapa serwisu 11461

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 25645
Zamówienia publiczne 1749066
Plan zamówień 157915
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 18938
Informacje o naborze 380703
Procedury załatwiania spraw 815157
Sprawdź stan swojej sprawy 9958
Ogłoszenia 486861
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 219516
Decyzje 107958
Obwieszczenia 319403
Zawiadomienia 201567
Postanowienia 31780
INFORMACJE 79994
Biuro Rzeczy Znalezionych 20650
Wykaz przedmiotów 7412
Wezwania do odbioru 106191
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 13422
DOSTĘPNOŚĆ 4743
Koordynatorzy 1306
Dostępność architektoniczna 1295
Informacja dla osób niesłyszących 1838
Raport 1249
« powrót do poprzedniej strony