ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 129026
Powiat Nidzicki 42556
Dane ogólne 19371
Statut Powiatu 110575
Charakterystyka Powiatu 12156
Mapa Powiatu 12557
Herb i flaga Powiatu 17045
Gminy Powiatu 11151
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 9093
Struktura Powiatu 28294
Jednostki organizacyjne 20793
Powiatowy Urząd Pracy 17138
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 276630
Struktura organizacyjna 7881
Regulamin Organizacyjny 8332
Majątek PCPR 8797
Zadania z zakresu pomocy społecznej 9673
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 12173
Działania na rzecz kombatantów 8659
Obsługa interesantów 8571
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 16889
Druki wniosków do pobrania 139463
Rejestry i ewidencje 8339
Ogłoszenia 152281
Strategia i programy 102629
Program "Aktywny Samorząd" 41747
Projekty unijne 19012
Druki wniosków 8437
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 13499
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 22093
Zespół Szkół Ogólnokształcących 12558
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 17306
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 19400
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 44507
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 12089
Regulamin Organizacyjny PZD 9148
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 12761
Zakres zadań w PZD 10150
Przedmiot działania PZD 9252
Pracownicy PZD 17081
Sprawozdania finansowe 6972
Zespół Opieki Zdrowotnej 13709
Centrum Kształcenia Zawodowego 14589
Informacje ogólne 8648
Zadania CKP 8841
Oferta edukacyjna 7700
Struktura organizacyjna 80871
Jak dojechać do CKP 7934
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 7953
Służby, Inspekcje, Straże 16371
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7515
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 19648
Organy Powiatu 35571
Rada Powiatu 42819
Skład Rady 157219
Plan pracy Rady Powiatu 188410
Komisje 154682
Komisja Rewizyjna 194477
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 381784
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 746962
Zwołania sesji 651528
Projekty uchwał Rady Powiatu 598197
Dyżury Radnych 15450
Interpelacje i zapytania 21487
Skargi, wnioski i petycje 1211
Zarząd Powiatu 27658
Skład Zarządu 114194
Protokoły z posiedzeń Zarządu 626654
Sprawozdania międzysesyjne 394653
Akty prawne 5986364
Dziennik Ustaw 1
Monitor Polski 68
Dzienniki Urzędowe Województwa 2
Starostwo Powiatowe 33650
Starosta, Wicestarosta 50965
Sekretarz, Skarbnik 22103
Regulamin organizacyjny 173019
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 26025
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 50101
Wydział Finansowy 29888
Wydział Komunikacji 74038
Informacje 19069
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 43587
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 34976
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 41869
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 265899
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 187336
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 12775
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 6088
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 4653
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 11820
Informacje o wydanych decyzjach 2620
Edukacja ekologiczna 590
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 29940
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 33812
Inspektor Ochrony Danych 1329
Geolog Powiatowy 1168
Radca Prawny 11443
Audytor Wewnętrzny 8251
Rejestry i ewidencje 31797
Zarządzenia Starosty 183852
ZFŚS 9454
Majątek i finanse 23304
Budżet 490009
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 215855
Procedura uchwalania budżetu 94881
Sprawozdania 381655
Mienie Powiatu 180858
Pomoc publiczna 139039
Sprawozdania finansowe 9323
Oświadczenia majątkowe 63518
Raporty, strategie, analizy, opracowania 31937
Raport o stanie powiatu 12482
Strategie i Plany 156578
Analizy i Raporty 27230
Opracowania i Programy 101225
Kontrole i audyty 28600
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 153830
2022 154
2021 2295
2020 6308
2019 9867
2018 8265
2017 41288
2016 9726
2015 32553
2014 13256
2012 23237
2013 9472
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 131147
2021 77
2019 2336
2018 4014
2017 8210
2016 92508
Audyt wewnętrzny 31265
Uchwały RIO w Olsztynie 317401
Nieodpłatna Pomoc Prawna 54631
Petycje 19281
Rejestr petycji 40517
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 62407
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 198438
Deklaracje współpracy 145943
Organizacje Pożytku Publicznego 15607
Przepisy prawne 15121
Komunikaty 4299
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 116201
Konkursy ofert 394507
Sprawozdania 7352
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 158952
Ogłoszenia 15907
Konsultacje społeczne 199670
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 1450
Lobbing 13319
Bezpieczeństwo 122615
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 20174
Informacje nieudostępnione 18668
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 11209
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 6884

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 12583
Urząd Marszałkowski 2971
Rejestr zmian 4768049
Redakcja Biuletunu 10703
Pliki do pobrania 135330
Wybory Samorządowe 2010 74399
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1426
Radni 64173
Członkowie Zarządu 44963
Skarbnik, Sekretarz 26532
Kierownicy jednostek 43198
Pracownicy 61995
Oświadczenia o działalności gospodarczej 9243
Oświadczenia o zatrudnieniu 8771
Mapa serwisu 12029

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 29470
Zamówienia publiczne 1843449
Plan zamówień 231959
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 19967
Informacje o naborze 405332
Procedury załatwiania spraw 873777
Sprawdź stan swojej sprawy 10753
Ogłoszenia 592167
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 297685
Decyzje 159443
Obwieszczenia 417531
Zawiadomienia 277940
Postanowienia 35514
INFORMACJE 130086
Biuro Rzeczy Znalezionych 22090
Wykaz przedmiotów 8863
Wezwania do odbioru 160884
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 14812
DOSTĘPNOŚĆ 6202
Koordynatorzy 1702
Dostępność architektoniczna 1761
Informacja dla osób niesłyszących 2468
Raport 2027
Plan Działania 99
« powrót do poprzedniej strony