ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 114925
Powiat Nidzicki 39105
Dane ogólne 16703
Statut Powiatu 59316
Charakterystyka Powiatu 10947
Mapa Powiatu 11349
Herb i flaga Powiatu 15249
Gminy Powiatu 9973
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 8237
Struktura Powiatu 25801
Jednostki organizacyjne 19172
Powiatowy Urząd Pracy 14942
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 142484
Struktura organizacyjna 7231
Regulamin Organizacyjny 7623
Majątek PCPR 8050
Zadania z zakresu pomocy społecznej 8964
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 10917
Działania na rzecz kombatantów 7890
Obsługa interesantów 7811
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 15445
Druki wniosków do pobrania 61696
Rejestry i ewidencje 7597
Ogłoszenia 65145
Strategia i programy 42901
Program "Aktywny Samorząd" 37500
Projekty unijne 16966
Druki wniosków 7631
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 11971
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 19832
Zespół Szkół Ogólnokształcących 11010
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 15484
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 16871
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 40139
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 10878
Regulamin Organizacyjny PZD 8244
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 11162
Zakres zadań w PZD 9198
Przedmiot działania PZD 8319
Pracownicy PZD 16223
Sprawozdania finansowe 4936
Zespół Opieki Zdrowotnej 12142
Centrum Kształcenia Zawodowego 12798
Informacje ogólne 7770
Zadania CKP 7997
Oferta edukacyjna 6964
Struktura organizacyjna 29708
Jak dojechać do CKP 7212
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 7204
Służby, Inspekcje, Straże 14703
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7188
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 17600
Organy Powiatu 32995
Rada Powiatu 39160
Skład Rady 85832
Plan pracy Rady Powiatu 97183
Komisje 76409
Komisja Rewizyjna 93618
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 253567
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 538100
Zwołania sesji 449348
Projekty uchwał Rady Powiatu 441570
Dyżury Radnych 14253
Transmisje sesji 4814
Interpelacje i zapytania 16919
Skargi, wnioski i petycje 1024
Zarząd Powiatu 25522
Skład Zarządu 57289
Protokoły z posiedzeń Zarządu 452329
Sprawozdania międzysesyjne 273802
Akty prawne 5263994
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 30685
Starosta, Wicestarosta 46186
Sekretarz, Skarbnik 20146
Regulamin organizacyjny 90930
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 25101
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 43317
Wydział Finansowy 25880
Wydział Komunikacji 63241
Informacje 11784
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 38809
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 31827
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 36192
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 178790
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 137852
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 9714
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 3726
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 3009
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 7736
Informacje o wydanych decyzjach 422
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 25898
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 25797
Inspektor Ochrony Danych 522
Geolog Powiatowy 474
Radca Prawny 10291
Audytor Wewnętrzny 7442
Rejestry i ewidencje 28705
Zarządzenia Starosty 117796
ZFŚS 8261
Majątek i finanse 20715
Budżet 350482
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 111857
Procedura uchwalania budżetu 38432
Sprawozdania 254485
Mienie Powiatu 88434
Pomoc publiczna 64419
Sprawozdania finansowe 6408
Oświadczenia majątkowe 56904
Raporty, strategie, analizy, opracowania 30131
Raport o stanie powiatu 9262
Strategie i Plany 82335
Analizy i Raporty 23149
Opracowania i Programy 60097
Kontrole i audyty 25306
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 76556
2020 4820
2019 7274
2018 6673
2017 32763
2016 8546
2015 28440
2014 11525
2012 20231
2013 7961
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 62357
2019 1571
2018 2999
2017 7192
2016 32980
Audyt wewnętrzny 26370
Uchwały RIO w Olsztynie 203801
Nieodpłatna Pomoc Prawna 41175
Petycje 17342
Rejestr petycji 34826
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 58275
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 102061
Deklaracje współpracy 79563
Organizacje Pożytku Publicznego 14286
Przepisy prawne 13502
Komunikaty 3549
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 49776
Konkursy ofert 262730
Sprawozdania 5963
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 72597
Ogłoszenia 10791
Konsultacje społeczne 102239
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 721
Lobbing 11616
Bezpieczeństwo 62160
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 18006
Informacje nieudostępnione 16584
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 9020
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 4970

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 23
Statystyka 11353
Urząd Marszałkowski 2928
Rejestr zmian 4273609
Redakcja Biuletunu 9615
Pliki do pobrania 118843
Wybory Samorządowe 2010 22717
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1238
Radni 59985
Członkowie Zarządu 41746
Skarbnik, Sekretarz 24901
Kierownicy jednostek 40386
Pracownicy 58397
Oświadczenia o działalności gospodarczej 8706
Oświadczenia o zatrudnieniu 8263
Mapa serwisu 10489

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 22149
Zamówienia publiczne 1656613
Plan zamówień 109852
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 17934
Informacje o naborze 366704
Procedury załatwiania spraw 773237
Sprawdź stan swojej sprawy 9316
Ogłoszenia 418966
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 169023
Decyzje 74430
Obwieszczenia 256919
Zawiadomienia 153478
Postanowienia 29279
INFORMACJE 46538
Biuro Rzeczy Znalezionych 18978
Wykaz przedmiotów 6292
Wezwania do odbioru 70112
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 11779
DOSTĘPNOŚĆ 3162
Koordynatorzy 1015
Dostępność architektoniczna 995
Informacja dla osób niesłyszących 1368
Raport 775
« powrót do poprzedniej strony