ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 136530
Powiat Nidzicki 44341
Dane ogólne 20814
Statut Powiatu 118790
Charakterystyka Powiatu 12678
Mapa Powiatu 13140
Herb i flaga Powiatu 17968
Gminy Powiatu 11849
Gmina Janowiec Kościelny 11
Gmina Janowo 1
Gmina Kozłowo 3
Gmina Nidzica 3
Związek Powiatów Polskich 9489
Struktura Powiatu 29351
Jednostki organizacyjne 21446
Powiatowy Urząd Pracy 18099
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 321848
Struktura organizacyjna 8192
Regulamin Organizacyjny 8667
Majątek PCPR 9158
Zadania z zakresu pomocy społecznej 10026
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 12777
Działania na rzecz kombatantów 9001
Obsługa interesantów 8930
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 17443
Druki wniosków do pobrania 159318
Rejestry i ewidencje 8685
Ogłoszenia 174835
Strategia i programy 116046
Program "Aktywny Samorząd" 43365
Projekty unijne 19903
Druki wniosków 8784
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 14252
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 23380
Zespół Szkół Ogólnokształcących 13352
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 18194
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 20548
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 46223
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 12732
Regulamin Organizacyjny PZD 9536
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 13702
Zakres zadań w PZD 10567
Przedmiot działania PZD 9719
Pracownicy PZD 17389
Sprawozdania finansowe 8067
Zespół Opieki Zdrowotnej 14461
Centrum Kształcenia Zawodowego 15355
Informacje ogólne 9057
Zadania CKP 9255
Oferta edukacyjna 8068
Struktura organizacyjna 86365
Jak dojechać do CKP 8271
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 8338
Służby, Inspekcje, Straże 17121
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7609
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 20513
Organy Powiatu 36806
Rada Powiatu 44767
Skład Rady 170925
Plan pracy Rady Powiatu 210368
Komisje 175228
Komisja Rewizyjna 221669
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 419424
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 821088
Zwołania sesji 721315
Projekty uchwał Rady Powiatu 644860
Dyżury Radnych 16024
Interpelacje i zapytania 23423
Skargi, wnioski i petycje 1293
Zarząd Powiatu 28690
Skład Zarządu 123710
Protokoły z posiedzeń Zarządu 678904
Sprawozdania międzysesyjne 434103
Akty prawne 6270651
Dziennik Ustaw 1
Monitor Polski 68
Dzienniki Urzędowe Województwa 4
Starostwo Powiatowe 35055
Starosta, Wicestarosta 53292
Sekretarz, Skarbnik 23101
Regulamin organizacyjny 193765
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 26437
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 53536
Wydział Finansowy 32068
Wydział Komunikacji 78420
Informacje 20498
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 45902
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 36568
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 44443
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 306854
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 218239
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 14268
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 7324
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 5566
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 13937
Informacje o wydanych decyzjach 4312
Edukacja ekologiczna 1155
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 31975
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 38660
Inspektor Ochrony Danych 1715
Geolog Powiatowy 1499
Radca Prawny 11954
Audytor Wewnętrzny 8617
Rejestry i ewidencje 33285
Zarządzenia Starosty 194973
ZFŚS 10081
Majątek i finanse 24590
Budżet 528211
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 244084
Procedura uchwalania budżetu 104129
Sprawozdania 420128
Mienie Powiatu 200611
Pomoc publiczna 154199
Sprawozdania finansowe 10900
Oświadczenia majątkowe 67199
Raporty, strategie, analizy, opracowania 32683
Raport o stanie powiatu 14222
Strategie i Plany 171768
Analizy i Raporty 29339
Opracowania i Programy 115750
Kontrole i audyty 30198
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 175650
2022 444
2021 3744
2020 6844
2019 11001
2018 8933
2017 42661
2016 10251
2015 34423
2014 13988
2012 24472
2013 9996
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 147041
2021 345
2019 2644
2018 4538
2017 8669
2016 99598
Audyt wewnętrzny 34044
Uchwały RIO w Olsztynie 351049
Nieodpłatna Pomoc Prawna 58741
Petycje 20169
Rejestr petycji 43369
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 64183
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 224584
Deklaracje współpracy 154850
Organizacje Pożytku Publicznego 16261
Przepisy prawne 16004
Komunikaty 4620
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 136521
Konkursy ofert 431461
Sprawozdania 8149
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 184385
Ogłoszenia 17053
Konsultacje społeczne 228156
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 1758
Lobbing 13975
Bezpieczeństwo 130741
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 21181
Informacje nieudostępnione 19667
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 12581
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 7715

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 13076
Urząd Marszałkowski 2978
Rejestr zmian 4990372
Redakcja Biuletunu 11139
Pliki do pobrania 145243
Wybory Samorządowe 2010 83569
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1498
Radni 66065
Członkowie Zarządu 46572
Skarbnik, Sekretarz 27250
Kierownicy jednostek 44195
Pracownicy 63312
Oświadczenia o działalności gospodarczej 9443
Oświadczenia o zatrudnieniu 8939
Mapa serwisu 12504

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 33155
Zamówienia publiczne 1924966
Plan zamówień 263309
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 20936
Informacje o naborze 424802
Procedury załatwiania spraw 922344
Sprawdź stan swojej sprawy 11322
Ogłoszenia 651224
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 337989
Decyzje 179224
Obwieszczenia 471229
Zawiadomienia 311995
Postanowienia 39526
INFORMACJE 151300
Biuro Rzeczy Znalezionych 23548
Wykaz przedmiotów 10134
Wezwania do odbioru 180078
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 16122
DOSTĘPNOŚĆ 7747
Koordynatorzy 2012
Dostępność architektoniczna 2086
Informacja dla osób niesłyszących 2985
Raport 2612
Plan Działania 489
« powrót do poprzedniej strony