ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 156370
Powiat Nidzicki 48628
Dane ogólne 23992
Statut Powiatu 149427
Charakterystyka Powiatu 13942
Mapa Powiatu 14430
Herb i flaga Powiatu 20199
Gminy Powiatu 13408
Gmina Janowiec Kościelny 19
Gmina Janowo 5
Gmina Kozłowo 14
Gmina Nidzica 8
Związek Powiatów Polskich 10456
Struktura Powiatu 32442
Jednostki organizacyjne 23180
Powiatowy Urząd Pracy 20671
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 404718
Struktura organizacyjna 9024
Regulamin Organizacyjny 9523
Majątek PCPR 9994
Zadania z zakresu pomocy społecznej 11016
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 14313
Działania na rzecz kombatantów 9898
Obsługa interesantów 9799
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 19086
Druki wniosków do pobrania 217724
Rejestry i ewidencje 9599
Ogłoszenia 232691
Strategia i programy 151311
Program "Aktywny Samorząd" 47470
Projekty unijne 21981
Druki wniosków 9771
Sprawozdania z działalności 290
Protokoły i sprawozdania 211
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 16263
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 26262
Zespół Szkół Ogólnokształcących 15123
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 20246
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 23266
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 52571
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 14133
Regulamin Organizacyjny PZD 10613
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 15678
Zakres zadań w PZD 11698
Przedmiot działania PZD 10646
Pracownicy PZD 18162
Sprawozdania finansowe 10916
Zespół Opieki Zdrowotnej 16539
Centrum Kształcenia Zawodowego 17345
Informacje ogólne 10090
Zadania CKP 10163
Oferta edukacyjna 8953
Struktura organizacyjna 115777
Jak dojechać do CKP 9124
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 9201
Służby, Inspekcje, Straże 19081
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 8075
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 22757
Organy Powiatu 41461
Rada Powiatu 51088
Skład Rady 221727
Plan pracy Rady Powiatu 273765
Komisje 235493
Komisja Rewizyjna 281137
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 501997
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 959785
Zwołania sesji 868181
Projekty uchwał Rady Powiatu 770564
Dyżury Radnych 17517
Interpelacje i zapytania 29311
Skargi, wnioski i petycje 1614
Zarząd Powiatu 32694
Skład Zarządu 162822
Protokoły z posiedzeń Zarządu 834876
Sprawozdania międzysesyjne 536315
Akty prawne 7016580
Dziennik Ustaw 13
Monitor Polski 78
Dzienniki Urzędowe Województwa 5
Starostwo Powiatowe 39562
Starosta, Wicestarosta 59802
Sekretarz, Skarbnik 25516
Regulamin organizacyjny 248166
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 27719
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 61631
Wydział Finansowy 36969
Wydział Komunikacji 93560
Informacje 30040
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 52512
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 41060
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 51615
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 434730
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 307282
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 19718
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 11439
Informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 9404
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 20168
Informacje o wydanych decyzjach 12026
Obowiązujące koncesje udzielone przez Starostę Nidzickiego 937
Edukacja ekologiczna 3457
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 37580
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 76160
Inspektor Ochrony Danych 3546
Geolog Powiatowy 2497
Radca Prawny 13310
Audytor Wewnętrzny 9782
Rejestry i ewidencje 36675
Zarządzenia Starosty 235287
ZFŚS 11614
Majątek i finanse 27626
Budżet 627937
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 308134
Procedura uchwalania budżetu 141930
Sprawozdania 516472
Mienie Powiatu 255941
Pomoc publiczna 200848
Sprawozdania finansowe 15361
Oświadczenia majątkowe 78586
Raporty, strategie, analizy, opracowania 34667
Raport o stanie powiatu 19425
Strategie i Plany 215434
Analizy i Raporty 35035
Opracowania i Programy 150676
Kontrole i audyty 34046
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 227778
2023 123
2022 2253
2021 9213
2020 8358
2019 14053
2018 10764
2017 46294
2016 11707
2015 39447
2014 16041
2012 28075
2013 11474
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 190618
2023 214
2022 487
2021 1024
2019 3454
2018 7220
2017 9853
2016 128983
Audyt wewnętrzny 41256
Uchwały RIO w Olsztynie 432549
Nieodpłatna Pomoc Prawna 70365
Petycje 22438
Rejestr petycji 50189
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 70743
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 293927
Deklaracje współpracy 191361
Organizacje Pożytku Publicznego 17866
Przepisy prawne 17899
Komunikaty 5419
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 182683
Konkursy ofert 530576
Sprawozdania 10520
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 240678
Ogłoszenia 23803
Konsultacje społeczne 291284
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 2561
Lobbing 15752
Bezpieczeństwo 164836
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 24007
Informacje nieudostępnione 22498
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 15765
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 10056

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 30
Statystyka 14277
Urząd Marszałkowski 3016
Rejestr zmian 5525510
Redakcja Biuletunu 12288
Pliki do pobrania 166624
Wybory Samorządowe 2010 116490
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1715
Radni 70419
Członkowie Zarządu 50522
Skarbnik, Sekretarz 29097
Kierownicy jednostek 47113
Pracownicy 66650
Oświadczenia o działalności gospodarczej 10114
Oświadczenia o zatrudnieniu 9499
Mapa serwisu 13874

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 47493
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 1219
DYŻURY PKW w NIDZICY 693
Informacje ogólne 429
Uchwały PKW 282
Obwieszczenia 651
Postanowienia Komisarza Wyborczego 707
Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Olsztynie 275
Kalendarz Wyborczy 3
Przepisy ogólne 280
TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA 409
Okręgi wyborcze 427
WYNIKI WYBORÓW 148
Zamówienia publiczne 2145262
Plan zamówień 347690
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 24820
Informacje o naborze 500139
Procedury załatwiania spraw 1042916
Sprawdź stan swojej sprawy 12747
Ogłoszenia 788715
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 428924
Decyzje 225768
Obwieszczenia 603637
Zawiadomienia 408699
Postanowienia 45510
INFORMACJE 226753
Biuro Rzeczy Znalezionych 27200
Wykaz przedmiotów 13246
Wezwania do odbioru 241658
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 19170
DOSTĘPNOŚĆ 11040
Koordynatorzy 2785
Dostępność architektoniczna 2947
Informacja dla osób niesłyszących 4209
Raport 3945
Plan Działania 1527
« powrót do poprzedniej strony