ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 153970
Powiat Nidzicki 47799
Dane ogólne 23509
Statut Powiatu 148137
Charakterystyka Powiatu 13729
Mapa Powiatu 14276
Herb i flaga Powiatu 19909
Gminy Powiatu 13218
Gmina Janowiec Kościelny 17
Gmina Janowo 4
Gmina Kozłowo 11
Gmina Nidzica 6
Związek Powiatów Polskich 10328
Struktura Powiatu 31832
Jednostki organizacyjne 22969
Powiatowy Urząd Pracy 20119
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 401700
Struktura organizacyjna 8902
Regulamin Organizacyjny 9404
Majątek PCPR 9876
Zadania z zakresu pomocy społecznej 10870
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 14133
Działania na rzecz kombatantów 9774
Obsługa interesantów 9686
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 18778
Druki wniosków do pobrania 213234
Rejestry i ewidencje 9479
Ogłoszenia 229971
Strategia i programy 150962
Program "Aktywny Samorząd" 47025
Projekty unijne 21690
Druki wniosków 9612
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 16001
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 25937
Zespół Szkół Ogólnokształcących 14939
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 20049
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 22927
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 51755
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 13941
Regulamin Organizacyjny PZD 10455
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 15537
Zakres zadań w PZD 11554
Przedmiot działania PZD 10498
Pracownicy PZD 18025
Sprawozdania finansowe 10568
Zespół Opieki Zdrowotnej 16293
Centrum Kształcenia Zawodowego 17102
Informacje ogólne 9963
Zadania CKP 10049
Oferta edukacyjna 8829
Struktura organizacyjna 114070
Jak dojechać do CKP 9028
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 9092
Służby, Inspekcje, Straże 18861
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7942
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 22453
Organy Powiatu 40435
Rada Powiatu 49217
Skład Rady 216846
Plan pracy Rady Powiatu 269133
Komisje 232038
Komisja Rewizyjna 278420
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 495341
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 950110
Zwołania sesji 853673
Projekty uchwał Rady Powiatu 757206
Dyżury Radnych 17319
Interpelacje i zapytania 28422
Skargi, wnioski i petycje 1564
Zarząd Powiatu 31951
Skład Zarządu 160455
Protokoły z posiedzeń Zarządu 816815
Sprawozdania międzysesyjne 528455
Akty prawne 6910168
Dziennik Ustaw 13
Monitor Polski 78
Dzienniki Urzędowe Województwa 5
Starostwo Powiatowe 38441
Starosta, Wicestarosta 58370
Sekretarz, Skarbnik 25205
Regulamin organizacyjny 244715
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 27524
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 60749
Wydział Finansowy 36392
Wydział Komunikacji 91277
Informacje 29298
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 51528
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 40528
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 50700
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 413532
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 291966
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 18761
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 10722
Informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 8865
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 19557
Informacje o wydanych decyzjach 10882
Obowiązujące koncesje udzielone przez Starostę Nidzickiego 757
Edukacja ekologiczna 3138
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 36909
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 72072
Inspektor Ochrony Danych 2961
Geolog Powiatowy 2367
Radca Prawny 13120
Audytor Wewnętrzny 9618
Rejestry i ewidencje 36291
Zarządzenia Starosty 234185
ZFŚS 11427
Majątek i finanse 27172
Budżet 618059
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 304608
Procedura uchwalania budżetu 139605
Sprawozdania 507824
Mienie Powiatu 253546
Pomoc publiczna 198780
Sprawozdania finansowe 14743
Oświadczenia majątkowe 76876
Raporty, strategie, analizy, opracowania 34217
Raport o stanie powiatu 18617
Strategie i Plany 213885
Analizy i Raporty 34314
Opracowania i Programy 148668
Kontrole i audyty 33490
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 224072
2023 87
2022 1957
2021 8110
2020 8127
2019 13638
2018 10508
2017 45769
2016 11506
2015 38670
2014 15776
2012 27564
2013 11254
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 187339
2022 377
2021 922
2019 3341
2018 6517
2017 9670
2016 128722
Audyt wewnętrzny 40159
Uchwały RIO w Olsztynie 428278
Nieodpłatna Pomoc Prawna 68515
Petycje 21986
Rejestr petycji 49510
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 69491
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 288267
Deklaracje współpracy 190161
Organizacje Pożytku Publicznego 17690
Przepisy prawne 17678
Komunikaty 5297
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 180993
Konkursy ofert 521636
Sprawozdania 10080
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 238012
Ogłoszenia 23527
Konsultacje społeczne 289013
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 2440
Lobbing 15317
Bezpieczeństwo 163365
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 23317
Informacje nieudostępnione 21877
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 15221
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 9562

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 28
Statystyka 13958
Urząd Marszałkowski 3009
Rejestr zmian 5461396
Redakcja Biuletunu 11996
Pliki do pobrania 163833
Wybory Samorządowe 2010 115491
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1684
Radni 69798
Członkowie Zarządu 49953
Skarbnik, Sekretarz 28854
Kierownicy jednostek 46731
Pracownicy 66218
Oświadczenia o działalności gospodarczej 10013
Oświadczenia o zatrudnieniu 9423
Mapa serwisu 13403

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 43502
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 289
DYŻURY PKW w NIDZICY 43
Informacje ogólne 159
Uchwały PKW 116
Obwieszczenia 146
Postanowienia Komisarza Wyborczego 153
Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Olsztynie 105
Kalendarz Wyborczy 3
Przepisy ogólne 114
TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA 192
Okręgi wyborcze 187
Zamówienia publiczne 2115189
Plan zamówień 342762
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 24331
Informacje o naborze 490342
Procedury załatwiania spraw 1028654
Sprawdź stan swojej sprawy 12569
Ogłoszenia 773193
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 421848
Decyzje 224970
Obwieszczenia 588183
Zawiadomienia 397958
Postanowienia 45078
INFORMACJE 218107
Biuro Rzeczy Znalezionych 26597
Wykaz przedmiotów 12875
Wezwania do odbioru 236844
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 18579
DOSTĘPNOŚĆ 10598
Koordynatorzy 2675
Dostępność architektoniczna 2854
Informacja dla osób niesłyszących 4072
Raport 3792
Plan Działania 1374
« powrót do poprzedniej strony