ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 110098
Powiat Nidzicki 38125
Dane ogólne 15818
Statut Powiatu 45540
Charakterystyka Powiatu 10557
Mapa Powiatu 10927
Herb i flaga Powiatu 14534
Gminy Powiatu 9568
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 7929
Struktura Powiatu 25049
Jednostki organizacyjne 18655
Powiatowy Urząd Pracy 14218
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 114279
Struktura organizacyjna 6989
Regulamin Organizacyjny 7353
Majątek PCPR 7762
Zadania z zakresu pomocy społecznej 8717
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 10466
Działania na rzecz kombatantów 7632
Obsługa interesantów 7515
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 14971
Druki wniosków do pobrania 41829
Rejestry i ewidencje 7328
Ogłoszenia 43774
Strategia i programy 26793
Program "Aktywny Samorząd" 35959
Projekty unijne 16168
Druki wniosków 7316
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 11426
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 19016
Zespół Szkół Ogólnokształcących 10496
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 14818
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 15992
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 38773
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 10438
Regulamin Organizacyjny PZD 7929
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 10499
Zakres zadań w PZD 8909
Przedmiot działania PZD 8031
Pracownicy PZD 15973
Sprawozdania finansowe 4199
Zespół Opieki Zdrowotnej 11600
Centrum Kształcenia Zawodowego 12173
Informacje ogólne 7450
Zadania CKP 7652
Oferta edukacyjna 6691
Struktura organizacyjna 15507
Jak dojechać do CKP 6933
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 6924
Służby, Inspekcje, Straże 14154
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7113
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 16913
Organy Powiatu 32226
Rada Powiatu 37844
Skład Rady 66304
Plan pracy Rady Powiatu 71158
Komisje 55062
Komisja Rewizyjna 66835
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 214658
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 480553
Zwołania sesji 395752
Projekty uchwał Rady Powiatu 395216
Dyżury Radnych 13841
Transmisje sesji 4487
Interpelacje i zapytania 15278
Skargi, wnioski i petycje 955
Zarząd Powiatu 24692
Skład Zarządu 41831
Protokoły z posiedzeń Zarządu 399682
Sprawozdania międzysesyjne 240889
Akty prawne 4937228
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 29707
Starosta, Wicestarosta 44494
Sekretarz, Skarbnik 19431
Regulamin organizacyjny 68959
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 24748
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 41243
Wydział Finansowy 24492
Wydział Komunikacji 58982
Informacje 10415
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 37126
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 30743
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 34210
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 155956
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 125247
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 8841
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 3141
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 2617
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 6338
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 24417
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 23818
Inspektor Ochrony Danych 233
Geolog Powiatowy 209
Radca Prawny 9923
Audytor Wewnętrzny 7171
Rejestry i ewidencje 27596
Zarządzenia Starosty 98395
ZFŚS 7837
Majątek i finanse 19879
Budżet 307453
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 83670
Procedura uchwalania budżetu 23227
Sprawozdania 216841
Mienie Powiatu 62285
Pomoc publiczna 43343
Sprawozdania finansowe 5304
Oświadczenia majątkowe 54344
Raporty, strategie, analizy, opracowania 29614
Raport o stanie powiatu 7954
Strategie i Plany 61247
Analizy i Raporty 21716
Opracowania i Programy 50115
Kontrole i audyty 24277
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 56769
2020 4075
2019 6258
2018 6058
2017 23527
2016 8141
2015 26996
2014 10944
2012 19180
2013 7553
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 43789
2019 1322
2018 2699
2017 6827
2016 17622
Audyt wewnętrzny 24662
Uchwały RIO w Olsztynie 171085
Nieodpłatna Pomoc Prawna 37797
Petycje 16629
Rejestr petycji 33001
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 56895
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 77792
Deklaracje współpracy 60256
Organizacje Pożytku Publicznego 13845
Przepisy prawne 12901
Komunikaty 3267
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 34980
Konkursy ofert 228137
Sprawozdania 5437
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 51204
Ogłoszenia 9809
Konsultacje społeczne 81333
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 486
Lobbing 11030
Bezpieczeństwo 45529
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 17274
Informacje nieudostępnione 15972
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 8543
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 4424

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 22
Statystyka 10852
Urząd Marszałkowski 2904
Rejestr zmian 4014976
Redakcja Biuletunu 9333
Pliki do pobrania 112574
Wybory Samorządowe 2010 8996
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1175
Radni 58517
Członkowie Zarządu 40601
Skarbnik, Sekretarz 24372
Kierownicy jednostek 39438
Pracownicy 57037
Oświadczenia o działalności gospodarczej 8494
Oświadczenia o zatrudnieniu 8097
Mapa serwisu 10064

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 19999
Zamówienia publiczne 1576819
Plan zamówień 79909
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 17355
Informacje o naborze 354777
Procedury załatwiania spraw 734073
Sprawdź stan swojej sprawy 8775
Ogłoszenia 369647
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 132939
Decyzje 50943
Obwieszczenia 210785
Zawiadomienia 118036
Postanowienia 27057
INFORMACJE 24356
Biuro Rzeczy Znalezionych 18103
Wykaz przedmiotów 5330
Wezwania do odbioru 44449
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 10832
DOSTĘPNOŚĆ 2408
Koordynatorzy 774
Dostępność architektoniczna 753
Informacja dla osób niesłyszących 1022
Raport 348
« powrót do poprzedniej strony