ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 117836
Powiat Nidzicki 40145
Dane ogólne 17096
Statut Powiatu 67210
Charakterystyka Powiatu 11148
Mapa Powiatu 11568
Herb i flaga Powiatu 15569
Gminy Powiatu 10177
Gmina Janowiec Kościelny 10
Gmina Janowo 0
Gmina Kozłowo 1
Gmina Nidzica 2
Związek Powiatów Polskich 8392
Struktura Powiatu 26741
Jednostki organizacyjne 19428
Powiatowy Urząd Pracy 15323
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 155423
Struktura organizacyjna 7329
Regulamin Organizacyjny 7724
Majątek PCPR 8165
Zadania z zakresu pomocy społecznej 9050
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 11103
Działania na rzecz kombatantów 8001
Obsługa interesantów 7937
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 15688
Druki wniosków do pobrania 72514
Rejestry i ewidencje 7704
Ogłoszenia 77371
Strategia i programy 51675
Program "Aktywny Samorząd" 38348
Projekty unijne 17349
Druki wniosków 7747
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 12245
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 20165
Zespół Szkół Ogólnokształcących 11274
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 15778
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 17246
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 40756
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 11071
Regulamin Organizacyjny PZD 8418
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 11423
Zakres zadań w PZD 9329
Przedmiot działania PZD 8441
Pracownicy PZD 16368
Sprawozdania finansowe 5236
Zespół Opieki Zdrowotnej 12371
Centrum Kształcenia Zawodowego 13057
Informacje ogólne 7905
Zadania CKP 8133
Oferta edukacyjna 7090
Struktura organizacyjna 37534
Jak dojechać do CKP 7329
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 7334
Służby, Inspekcje, Straże 14981
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7229
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 17892
Organy Powiatu 33908
Rada Powiatu 39740
Skład Rady 96439
Plan pracy Rady Powiatu 110109
Komisje 87537
Komisja Rewizyjna 107643
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 271109
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 562392
Zwołania sesji 472961
Projekty uchwał Rady Powiatu 463447
Dyżury Radnych 14451
Interpelacje i zapytania 17649
Skargi, wnioski i petycje 1054
Zarząd Powiatu 25847
Skład Zarządu 65770
Protokoły z posiedzeń Zarządu 478654
Sprawozdania międzysesyjne 292851
Akty prawne 5400557
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 66
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
Starostwo Powiatowe 31562
Starosta, Wicestarosta 47029
Sekretarz, Skarbnik 20486
Regulamin organizacyjny 103224
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 25238
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 44376
Wydział Finansowy 26561
Wydział Komunikacji 65303
Informacje 12807
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 39517
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 32229
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 37011
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 190410
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 144156
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 10199
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 4019
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 3177
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 8271
Informacje o wydanych decyzjach 606
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 26476
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 26776
Inspektor Ochrony Danych 645
Geolog Powiatowy 581
Radca Prawny 10461
Audytor Wewnętrzny 7558
Rejestry i ewidencje 29222
Zarządzenia Starosty 128408
ZFŚS 8441
Majątek i finanse 21546
Budżet 371451
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 125746
Procedura uchwalania budżetu 46817
Sprawozdania 273096
Mienie Powiatu 101912
Pomoc publiczna 75239
Sprawozdania finansowe 6851
Oświadczenia majątkowe 58372
Raporty, strategie, analizy, opracowania 30775
Raport o stanie powiatu 9789
Strategie i Plany 93559
Analizy i Raporty 23801
Opracowania i Programy 66271
Kontrole i audyty 26148
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 87226
2021 307
2020 5144
2019 7656
2018 6957
2017 38532
2016 8722
2015 29079
2014 11800
2012 20714
2013 8181
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 72474
2019 1703
2018 3139
2017 7339
2016 42204
Audyt wewnętrzny 27076
Uchwały RIO w Olsztynie 220200
Nieodpłatna Pomoc Prawna 47451
Petycje 18000
Rejestr petycji 35619
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 59158
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 115443
Deklaracje współpracy 90241
Organizacje Pożytku Publicznego 14485
Przepisy prawne 13720
Komunikaty 3695
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 58362
Konkursy ofert 281718
Sprawozdania 6202
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 84032
Ogłoszenia 11569
Konsultacje społeczne 115781
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 845
Lobbing 12187
Bezpieczeństwo 71832
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 18649
Informacje nieudostępnione 17178
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 9555
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 5561

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 23
Statystyka 11838
Urząd Marszałkowski 2944
Rejestr zmian 4391661
Redakcja Biuletunu 10006
Pliki do pobrania 121572
Wybory Samorządowe 2010 30357
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1266
Radni 60632
Członkowie Zarządu 42246
Skarbnik, Sekretarz 25129
Kierownicy jednostek 40837
Pracownicy 58959
Oświadczenia o działalności gospodarczej 8794
Oświadczenia o zatrudnieniu 8346
Mapa serwisu 10963

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 24173
Zamówienia publiczne 1696585
Plan zamówień 126378
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 18270
Informacje o naborze 373239
Procedury załatwiania spraw 793061
Sprawdź stan swojej sprawy 9572
Ogłoszenia 444351
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 187139
Decyzje 86129
Obwieszczenia 280059
Zawiadomienia 170952
Postanowienia 30210
INFORMACJE 59085
Biuro Rzeczy Znalezionych 20145
Wykaz przedmiotów 6805
Wezwania do odbioru 82649
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 12864
DOSTĘPNOŚĆ 4239
Koordynatorzy 1156
Dostępność architektoniczna 1125
Informacja dla osób niesłyszących 1570
Raport 992
« powrót do poprzedniej strony