ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 144236
Powiat Nidzicki 45849
Dane ogólne 22035
Statut Powiatu 136015
Charakterystyka Powiatu 13112
Mapa Powiatu 13658
Herb i flaga Powiatu 18776
Gminy Powiatu 12471
Gmina Janowiec Kościelny 12
Gmina Janowo 1
Gmina Kozłowo 3
Gmina Nidzica 3
Związek Powiatów Polskich 9877
Struktura Powiatu 30272
Jednostki organizacyjne 22091
Powiatowy Urząd Pracy 18931
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 378630
Struktura organizacyjna 8490
Regulamin Organizacyjny 8984
Majątek PCPR 9469
Zadania z zakresu pomocy społecznej 10377
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 13388
Działania na rzecz kombatantów 9350
Obsługa interesantów 9275
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 17955
Druki wniosków do pobrania 192477
Rejestry i ewidencje 9012
Ogłoszenia 212650
Strategia i programy 139031
Program "Aktywny Samorząd" 45103
Projekty unijne 20739
Druki wniosków 9131
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 14928
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 24592
Zespół Szkół Ogólnokształcących 14041
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 19043
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 21644
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 47768
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 13272
Regulamin Organizacyjny PZD 9930
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 14673
Zakres zadań w PZD 10982
Przedmiot działania PZD 10043
Pracownicy PZD 17656
Sprawozdania finansowe 9189
Zespół Opieki Zdrowotnej 15205
Centrum Kształcenia Zawodowego 16164
Informacje ogólne 9458
Zadania CKP 9612
Oferta edukacyjna 8377
Struktura organizacyjna 103768
Jak dojechać do CKP 8593
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 8652
Służby, Inspekcje, Straże 17988
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7753
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 21290
Organy Powiatu 37946
Rada Powiatu 46414
Skład Rady 198153
Plan pracy Rady Powiatu 247644
Komisje 211934
Komisja Rewizyjna 259601
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 467696
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 908798
Zwołania sesji 804848
Projekty uchwał Rady Powiatu 709075
Dyżury Radnych 16615
Interpelacje i zapytania 25485
Skargi, wnioski i petycje 1386
Zarząd Powiatu 29697
Skład Zarządu 144300
Protokoły z posiedzeń Zarządu 750862
Sprawozdania międzysesyjne 488010
Akty prawne 6635052
Dziennik Ustaw 5
Monitor Polski 71
Dzienniki Urzędowe Województwa 4
Starostwo Powiatowe 36319
Starosta, Wicestarosta 55487
Sekretarz, Skarbnik 24024
Regulamin organizacyjny 224994
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 26766
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 56450
Wydział Finansowy 33956
Wydział Komunikacji 82073
Informacje 25229
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 47984
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 38234
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 46954
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 357417
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 250061
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 15866
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 8432
Informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 6843
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 16465
Informacje o wydanych decyzjach 6353
Obowiązujące koncesje udzielone przez Starostę Nidzickiego 163
Edukacja ekologiczna 1791
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 33913
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 47163
Inspektor Ochrony Danych 2067
Geolog Powiatowy 1808
Radca Prawny 12388
Audytor Wewnętrzny 8961
Rejestry i ewidencje 34652
Zarządzenia Starosty 217563
ZFŚS 10649
Majątek i finanse 25689
Budżet 580482
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 283592
Procedura uchwalania budżetu 124399
Sprawozdania 470681
Mienie Powiatu 235319
Pomoc publiczna 182859
Sprawozdania finansowe 12526
Oświadczenia majątkowe 70583
Raporty, strategie, analizy, opracowania 33388
Raport o stanie powiatu 15759
Strategie i Plany 198832
Analizy i Raporty 31526
Opracowania i Programy 135423
Kontrole i audyty 31774
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 209600
2022 733
2021 5234
2020 7443
2019 12129
2018 9626
2017 43936
2016 10801
2015 36304
2014 14781
2012 25815
2013 10569
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 172650
2021 591
2019 2952
2018 5208
2017 9083
2016 118946
Audyt wewnętrzny 36503
Uchwały RIO w Olsztynie 398808
Nieodpłatna Pomoc Prawna 62577
Petycje 20995
Rejestr petycji 46255
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 66654
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 264320
Deklaracje współpracy 175891
Organizacje Pożytku Publicznego 16851
Przepisy prawne 16807
Komunikaty 4922
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 167323
Konkursy ofert 487772
Sprawozdania 8886
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 220440
Ogłoszenia 20680
Konsultacje społeczne 271823
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 2069
Lobbing 14550
Bezpieczeństwo 149265
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 22147
Informacje nieudostępnione 20620
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 13893
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 8518

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 25
Statystyka 13537
Urząd Marszałkowski 2994
Rejestr zmian 5275887
Redakcja Biuletunu 11536
Pliki do pobrania 154273
Wybory Samorządowe 2010 103981
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1563
Radni 67876
Członkowie Zarządu 48149
Skarbnik, Sekretarz 27987
Kierownicy jednostek 45373
Pracownicy 64727
Oświadczenia o działalności gospodarczej 9756
Oświadczenia o zatrudnieniu 9170
Mapa serwisu 12911

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 36475
Zamówienia publiczne 2008549
Plan zamówień 316247
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 21993
Informacje o naborze 445588
Procedury załatwiania spraw 968506
Sprawdź stan swojej sprawy 11815
Ogłoszenia 723535
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 389598
Decyzje 210733
Obwieszczenia 535342
Zawiadomienia 360614
Postanowienia 43339
INFORMACJE 186989
Biuro Rzeczy Znalezionych 24866
Wykaz przedmiotów 11411
Wezwania do odbioru 213511
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 17225
DOSTĘPNOŚĆ 9084
Koordynatorzy 2314
Dostępność architektoniczna 2417
Informacja dla osób niesłyszących 3487
Raport 3143
Plan Działania 838
« powrót do poprzedniej strony