ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 4 części
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 206.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • załączniki do SWZ (DOCX, 126.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1264N m. Łyna
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • załączniki do SWZ (DOCX, 85.4 KiB)
 • Zał.nr 4 - kosztorys ofertowy (DOCX, 25.9 KiB)
 • Zał. nr 7 - Specyfikacja techniczna (STWiOR) (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 250.6 KiB)
 • Zał. nr 9 - Plan sytuacyjny (PDF, 568.4 KiB)
 • Zał.nr 4 - kosztorys ofertowy (PDF, 272.7 KiB)