ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-19 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 34.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 550 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 140.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna (RAR, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - STWiOR (RAR, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót (PDF, 108.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 20.2 KiB)
 • Poprawiony Załącznik nr 2 (Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia) (DOCX, 20.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 20.4 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (PDF, 140.8 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 12 - przedmiar robót (PDF, 108.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 19.8 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (PDF, 140.5 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 12 - przedmiar robót (PDF, 107.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy - ostateczny (PDF, 141.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - ostateczna (RAR, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Przedmiar robót - ostateczny (PDF, 108.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14.5 KiB)