ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 4 części
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 216.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - część nr 2 - Remont drogi powiatowej nr 1264N na odc. Łyna - Moczysko (XLSX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna - część nr 2 - Remont drogi powiatowej nr 1264N na odc. Łyna - Moczysko (ZIP, 2.9 MiB)
 • Załacznik nr 7 - dokumentacja techniczna - część nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - zadanie nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo (XLSX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - część nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550N Kozłowo - Zaborowo - Kanigowo (PDF, 56.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - część nr 1 - remont drogi powiatowej nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.) (XLSX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa - część nr 1 - remont drogi powiatowej nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.) (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część nr 1 - remont drogi powiatowej nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.).BES (PDF, 608.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część nr 2 - Remont drogi powiatowej nr 1264N na odc. Łyna - Moczysko.BES (PDF, 612.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część drogowa - część nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo.BES (PDF, 600.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część mostowa - część nr 3 - remont drogi powiatowej nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo.BES (PDF, 825.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550N Kozłowo - Zaborowo - Kanigowo.BES (PDF, 87.1 KiB)
 • Zał. nr 6 projekt umowy - część nr 1 (PDF, 570.1 KiB)
 • Zał. nr 6 projekt umowy - część nr 2 (PDF, 558.3 KiB)
 • Zał. nr 6 projekt umowy - część nr 3 (PDF, 558.1 KiB)
 • Zał. nr 6 projekt umowy - część nr 4 (PDF, 563.5 KiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 55.4 KiB)
 • Zalącznik nr 8 - Projekt budowlany - cz. 1 - część 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550N Kozłowo - Zaborowo - Kanigowo (ZIP, 16.1 MiB)
 • Zalącznik nr 8 - Projekt budowlany - cz. 2 - część 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550N Kozłowo - Zaborowo - Kanigowo (ZIP, 9.6 MiB)
 • odpowiedzi na pytania do przetargu Polski Ład.BES (PDF, 173.4 KiB)
 • STWiORB - dot. części nr 2.BES (PDF, 2 MiB)