ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

obwieszczenie G.683.11.2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Kaszubski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-14 15:04:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-14 15:04:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-14 15:04:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie G.683.7.2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Kaszubski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-14 15:03:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-14 15:03:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-14 15:03:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

dot. obwieszczenia Starosty Nidzickiego znak: BOŚ.6241.1.2023 z dnia 10.03.2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe 
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica       
                                                                             Nidzica, dnia 10 lipca 2023 roku
Znak: BOŚ.6241.1.2023                                   
 
OBWIESZCZENIE
 
Dotyczy: obwieszczenia Starosty Nidzickiego znak: BOŚ.6241.1.2023 z dnia 10.03.2023 r.
 
 
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Nidzicy zawiadamia, że sprawa wydania decyzji nakładającej na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn- zarządcę drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo-Nidzica-Jedwabno, w miejscowości Nidzica obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 na nieruchomości położone przy ul. Działdowskiej, ul. Traugutta, ul. 1 Maja, ul. Nowomiejskiej, al. Sprzymierzonych w Nidzicy zostanie załatwiona po terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa.
 
Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. Jednocześnie wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10 sierpnia 2023 roku.
Ponadto zgodnie z art. 37 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia  ponaglenia, jeżeli:
  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36  § 1,
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Ponaglenie zawiera uzasadnienie- art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie- art. 37  § 3 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
                                                                                               Z up. STAROSTY
                                                                                        Agnieszka Szczepkowska
         Kierownik Wydziału
                                                                                        Budownictwa i Ochrony Środowiska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-11 15:33:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-11 15:33:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-13 08:20:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BOŚ.6241.1.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 20 czerwca 2023 roku
Znak: BOŚ.6241.1.2023
 
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z art. 362 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
Starosta Nidzicki
 
zawiadamia, że w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn- zarządcę drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo-Nidzica-Jedwabno, w miejscowości Nidzica obowiązek ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową skrzyżowań w miejscowości Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 na nieruchomości położone przy ul. Działdowskiej, ul. Traugutta, ul. 1 Maja, ul. Nowomiejskiej, al. Sprzymierzonych w Nidzicy został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji.
            Z uwagi na liczbę stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym (przekraczającą 20) niniejszym obwieszczeniem, zgodnie z art. 362 ust. 2a ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się wszystkie strony biorące udział w postępowaniu o zebranym materiale dowodowym dający podstawę do wydania decyzji.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji służy stronie prawo zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. nr 43b  (II piętro). Po tym terminie sprawa zostanie  rozpoznana w oparciu o posiadane materiały.
Ponadto, na podstawie art. 49 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             
                                                                                               Z up. STAROSTY
                                                                                         Agnieszka Szczepkowska
                                                                                             Kierownik Wydziału
                                                                                Budownictwa i Ochrony Środowiska
 
Otrzymują:
  1. Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (tablica ogłoszeń i BIP)
  2. Starostwo Powiatowe w Nidzicy (tablica ogłoszeń i BIP)
  3. Aa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-20 12:32:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-20 12:32:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-20 12:32:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BOŚ.6241.1.2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-09 15:10:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-09 15:11:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-09 15:11:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BOŚ.6241.1.2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-10 15:21:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-10 15:24:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-10 15:24:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

obwieszczenie Starosty Nidzickiego BOŚ.6241.1.2023 z dnia 06.04.2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-14 07:33:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-14 07:33:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 09:39:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 30 marca 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-04 09:55:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-04 09:55:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-04 09:55:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-30 07:55:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-30 07:56:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 07:56:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie G.683.12.2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Kaszubski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-28 14:01:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-28 14:02:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 14:02:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji