ˆ

Strona główna

budynek
 
STAROSTWO POWIATOWE W NIDZICY
13 -100 Nidzica
ul. Traugutta 23

Tel./Fax. (89) 625 32 79
ESP: www.epuap.gov.pl  Adres skrytki: /starostwo_nidzica/SkrytkaESP

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 730  - 1530
(NIP, REGON, NR KONT BANKOWYCH)
 
UWAGA
 
Starosta Nidzicki informuje, że w dniach od 17 do 20 stycznia 2023r.
KASA Starostwa Powiatowego w Nidzicy
 będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy
 
 
 
 
 
Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Nidzicki. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 89 625 32 79, poprzez adres e-mailem sekretariat@powiatnidzicki.pl lub pisemnie na adres siedziby: Traugutta 23,13-100 Nidzica.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w jest Pan Jarosław Komoszyński, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem email: iod@powiatnidzicki.pl
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, ustawowych zadań Starostwa lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.
  6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Ostatnio dodane

Ogłoszenia o naborze