ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)
 
Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Forma złożenia petycji:
Petycję można złożyć:
 • w formie pisemnej  w   sekretariacie  Starostwa  Powiatowego  w  Nidzicy w pok. 33  w  godzinach   od 730 do 1530     lub przesłać na adres: Starostwo   Powiatowe  w  Nidzicy ul. Traugutta 23, 13 – 100 Nidzica
 • za  pomocą   środków   komunikacji   elektronicznej   za   pośrednictwem   platformy  ePUAP.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest  grupa podmiotów,  w petycji należy  wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz  osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie  miejsca  zamieszkania  albo  siedziby  podmiotu wnoszącego petycję oraz  adresu   do    korespondencji; 
 •  jeżeli    podmiotem  wnoszącym   petycję   jest   grupa  podmiotów, w  petycji  należy  wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z  tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazania przedmiotu petycji.
 
Tryb rozpatrywania petycji:
 • jeżeli  Starosta   Nidzicki   jest  niewłaściwy  do  rozpatrzenia  petycji, przesyła się ją  niezwłocznie,   nie  później  jednak niż  w  terminie  30  dni  od  dnia jej złożenia, do  podmiotu  właściwego  do  rozpatrzenia  petycji,  zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nidzicy zamieszcza się informację  zawierającą  odwzorowanie  cyfrowe  (skan)  petycji,  datę   jej  złożenia   oraz   w  przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego  petycję lub  podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest  niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji.
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od  dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w  wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • Starosta Nidzicki zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków    komunikacji elektronicznej.
Opłaty:
Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Napiwodzki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-22 10:24:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-22 10:24:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-30 14:00:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »