ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

DOSTĘPNOŚĆ

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.powiatnidzicki.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiatnidzicki.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17.
Weryfikacja i aktualizacja deklaracji została dokonana dnia: 2023-01-23
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
 
Starostwo Powiatowe w Nidzicy dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.powiatnidzicki.pl była na poziomie WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dodatkowe

 1. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 2. Dostępne w serwisie bip.powiatnidzicki.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
  • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
  • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
  • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
  • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
  • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
 3. Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
  • Google Chrome v 85.x v lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Mozilla Firefox v 80.x v lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Internet Explorer v 11.X v lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Opera 67.X v lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 
Pod następującymi adresami url dostępne są:

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Nidzicy ul. Traugutta 23:
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia,
 • Do wejścia głównego z chodnika od ul. Traugutta prowadzą schody zaopatrzone z obu stron w barierki ułatwiające wejście na parter budynku,
 • Do wejścia z tyłu budynku prowadzą schody zaopatrzone w barierki,
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • W budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma windy,
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 089 625 32 79, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi,
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nidzicy ul. Olsztyńska 28
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Olsztyńskiej,
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich nie ma możliwości wstępu,
 • W budynku nie ma windy,
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 089 541 33 67, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi,
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej i architektonicznej w powiecie nidzickim są Piotr Iwanicki oraz Jarosław Komoszyński.
 
Dane kontaktowe:
 • email:
 • skrytka epuap: /starostwo_nidzica/SkrytkaESP
 • adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
 • telefon: 0 89 625 23 84; 0 89 625 32 79
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.  Adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 625 23 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 
Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
– sposób kontaktu,
– jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-17 10:26:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-17 13:39:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-23 13:12:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »