ˆ

INFORMACJE

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KWOTA DOTACJI NA JEDNEGO UCZNIA DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kwota dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych w 2023 roku
(1/12 Standard A *waga*DI)
Lp.
Typ/Rodzaj/Zawód
Wagi
Stawka od stycznia
  1. Branżowa Szkoła I Stopnia
 
Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca uczniów w zawodach z wagą P18*
Sa, P10, P55, P18
860,96
Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca pracowników młodocianych z wagą P21*
Sa, P10, P55, P21
730,32
Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca pracowników młodocianych w zawodach z wagą P23*
Sa, P10, P55, P23
730,32
  1. Technikum
 
Technikum kształcące uczniów w zawodach z wagą P18*
Sa, P10, P55, P18
860,96
Technikum kształcące uczniów w zawodach z wagą P19*
Sa, P10, P55, P19
823,64
Technikum kształcące uczniów w zawodach z wagą P22*
Sa, P10, P55, P22
804,98
  1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne
Sh
67,39
  1. Wychowankowie OREW
P74
5335,46
  1. Wczesne wspomaganie dzieci
P76
471,77
  1. Branżowa Szkoła II Stopnia kształcąca uczniów w zawodach z wagą P50*
So, P10, P50
489,10
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-13 15:36:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-13 15:36:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-13 15:36:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja wyniku rokowań

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 02.12.2022 r.
G.6840.1.2022

Starosta Nidzicki
podaje informację o wyniku rokowań
 
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
W dniu 30 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, ul. Traugutta 23, pokój nr 23 o godz. 11.00  odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Rokowania objęto nieruchomość gruntową, położoną w obrębie nr 2 miasta Nidzica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka 155 o pow. 0,0046 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Nidzicy prowadzona jest księga wieczysta o numerze OL1N/00022305/0. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Ba (tereny przemysłowe.
3. Opis nieruchomości będącej przedmiotem rokowań:
Nieruchomość zabudowana jest budowlą byłej stacji transformatorowej. Budowla ta jest nieczynna, nie jest wyposażona w urządzenia.
Nieruchomość położona jest na terenie, który objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzicy i posiada przeznaczenie podstawowe : infrastruktura techniczna.
Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym jakim jest służebność przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
4. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w rokowaniach:
Liczba osób dopuszczonych do rokowań – 1
Liczba osób niedopuszczonych do rokowań – 0.
5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach:
Cena wywoławcza nieruchomości, położonej w obrębie nr 2 miasta Nidzica, oznaczonej jako działka nr 155 wynosiła 1 364,00 zł (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 255,06 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 06/100). Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 1 364,00 zł (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100) w tym podatek VAT 23% w kwocie 255,06 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 06/100).
6. Imię, nazwisko albo adres albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
Roman Jan Brzozowski oraz Małgorzata Brzozowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 14:04:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 14:04:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 14:04:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 11:30:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 11:30:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 11:30:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych od września 2022 roku na jednego ucznia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tymińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 12:32:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 12:32:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 12:32:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA na temat przeprowadzonego postępowania w sprawie sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych o wartościach nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 5 września 2022 r.
G. 2151.2.2022
INFORMACJA
 
           Uprzejmie informuję, że w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie sporządzenia opinii w formie operatów szacunkowych o wartościach nieruchomości położonych na terenie powiatu nidzickiego, do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, wpłynęły 3 oferty. Z uwagi na fakt, że ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamówienie zostało unieważnione.
 
Z up. STAROSTY
 Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-05 12:40:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-05 12:40:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 12:40:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze oferty BOŚ.272.3.2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-22 15:24:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-22 15:24:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-22 15:24:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2675 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o negatywnym wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-17 13:31:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-17 13:31:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-17 13:31:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 01 sierpnia 2022 r.
Znak sprawy: BOŚ.6740.136.2022.KŁ
 
 
INFORMACJA
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
 
Starosta Nidzicki informuje
 
o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, tj. telekomunikacyjnego obiektu budowlanego realizującego funkcje szerokopasmowego dostępu do usług sieci Internet w oparciu o radioliniowe anteny satelitarne o nr „PLWN51_A” w tym budowa stalowego słupa o wysokości 1,5 m (posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej) wraz z anteną radioliniową, kablem zasilającym, kablem światłowodowym, urządzeniami sterującymi na stalowej ramie wsporczej oraz ogrodzeniem na działce nr 235/1 w obrębie Waszulki, gm. Nidzica, inwestor: VIASAT LLC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-03 09:08:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-03 09:08:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03 09:08:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program #DomBezFormalności – informacja o ułatwieniach w budowie domów do 70 m kw.

Akapit nr 1 - brak tytułu


 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane są w 21 dni, a budowę można rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu.
Z programu może skorzystać każdy, pod warunkiem że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna. Budując #DomBezFormalności, można zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zyskać samodzielność w decydowaniu. To inwestor decyduje, czy samodzielnie będzie pełnił rolę kierownika budowy, czy też zdecyduje się na powierzenie tej roli osobie z odpowiednimi uprawnieniami. Decyzja mieszkańców powiatów i miast o skorzystaniu z programu #DomBezFormalności przełoży się na chęć zamieszkania na danym terenie, co w dalszej perspektywie oznacza szansę na jego rozwój.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.dombezformalnosci.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-26 13:49:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-26 13:49:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26 13:49:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3044 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-23 11:55:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-23 11:56:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-23 11:56:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji