ˆ

Zawiadomienia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-08 14:05:58 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica
                   Nidzica, dnia 8 grudnia 2021 r.. Traugutta 23
G.6821.75.2021
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 6 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Szczepkowski, wydał, na podstawie art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124a, w związku z art. 6 pkt 2 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję znak G.6821.75.2021 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szemplino Wielkie gm. Janowo, oznaczonej numerem działki 38/6 o pow. 9,3800 ha, poprzez udzielenie spółce pod firmą ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zezwolenia na wykonanie robót związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w ramach budowy złącza kablowego przy istniejącej stacji transformatorowej oraz budowy linii kablowej nn.
             Przedmiotowa nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów,  a w ewidencji gruntów i budynków jako władający wpisana jest wspólnota wiejska. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 w godz. 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.
Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy, publikuje się na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Janowo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Zawiadomienie zostanie wywieszone w dniach 08.12.2021 r. – 22.12.2021 r. i uważa się za dokonane w dniu 23.12.2021 r.
 
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
Sprawę prowadzi Emilia Olszewska
Tel. 89 625 31 28

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-08 14:05:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-08 14:05:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-08 14:05:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
780 raz(y)