ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zostań Rodziną Zastępczą

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje szczegółowe:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Bergolc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-17 08:41:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-17 08:41:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 08:34:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Aktywny samorząd” Moduł I

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd” Moduł I, którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

- Moduł I - od dnia 01 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.;

- Moduł II (dawny Program Student) – od dnia 02 września 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

Moduł I obejmuje 4 obszary:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie, montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B - Likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społ. informacyjnym:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – Likwidacja bariery w poruszaniu się:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Adresatami są osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieni. W przypadku Obszaru A osoba z dysfunkcją narządu ruchu. Obszar B – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku. Obszar C – dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Obszar C Zadanie nr 3 i 4 – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. Nr 1 oraz na stronie http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki w Zakładce: Ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Kowalkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-01 15:09:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-01 15:09:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 08:34:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizuje projekt systemowy „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, co w konsekwencji przyczyni się do wyzwolenia w tej grupie osób poczucia własnej wartości, wzrostu samodzielności życiowej, zdobycia nowych kompetencji społecznych i zawodowych.

Beneficjentem projektu jest osoba niepełnosprawna będąca w przedziale wiekowym 15 – 30 r. ż. oraz zamieszkująca na terenie powiatu nidzickiego.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w: jednodniowym wyjeździe integracyjnym w celu rozbudzenia identyfikacji z projektem; czternastodniowym pobycie na turnusie rehabilitacyjnym nad polskim morzem; warsztatach profilaktyczno – adaptacyjnych pn. „Doświadczać siebie w pełni”; warsztatach aktywizacji zawodowej pn. „Pełnowartościowi zawodowo”; treningu komunikacji interpersonalnej z elementami treningu asertywności pn. „Tacy różni, a tacy sami”; kursach zawodowych, m.in. profesjonalny Kelner – Barman z podstawami języka angielskiego. Ponadto zostaną zorganizowane kursy zawodowe tj. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC w obróbce metalu bądź drewnie oraz Opiekun osoby starszej z elementami języka niemieckiego.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 13

tel./fax 89 625 44 28, e-mail:

<e-mail>

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Maciak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-14 09:47:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-14 09:49:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 08:34:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy ul. Traugutta 13 pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem.

 
 Rodziny te po odpowiednim przygotowaniu mogą przyjąć dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 18 lat życia. Rodzina zastępcza może otrzymywać pomoc pieniężną również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeśli dziecko nadal przebywa w tej rodzinie. Pomoc przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 25 lat życia.
 

 TYPY RODZIN ZASTĘPCZYCH:

 
1) Rodziny zsatępcze niespokrewnione z dzieckiem
2) Rodziny zastępcze zawodowe niespokrenione z dzieckiem:
a) wielodzietne (przyjmujące 3-6 dzieci)
b) specjalistyczne ( przyjmujące nie więcej niż 3 dzieci wymagających szczególnej opieki i pielęgnacji)
c) o charakterze pogotowia rodzinnego (przyjmujące nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy nie dłuższy niż 12 m-cy)

 

  
POMOC PIENIĘŻNA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH:

 Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wypłaca się pomoc pieniężną, która jest uzależniona od:

1) wieku dziecka,

 

2) dochodów dziecka,

3) stanu zdrowia dziecka,

4) niedostosowania społecznego.

  
WYSOKOŚĆ POMOCY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH:

 Wysokość pomocy liczona jest procentowo od podstawy 1.647 zł.  

  

I.   Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci oraz dodatek w wysokości 10% podstawy za pełnienie swej funkcji.

 

Na przykład:

 

-             na dziecko do 7 roku życia można otrzymać maksymalną pomoc w wysokości 60% podstawy,

 

-             na dziecko do 7 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności można otrzymać maksymalną pomoc w wysokości 80% podstawy

 

-             na dziecko powyżej 7 roku życia można otrzymać maksymalną pomoc w wysokości 40% podstawy,

 

-             na dziecko powyżej 7 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności można otrzymać maksymalną pomoc w wysokości 60% podstawy.

 

 II.        Rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem otrzymuje oprócz miesięcznej pomocy pieniężnej na każde umieszczone w niej dziecko, również wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

 

Od wynagrodzenie odprowadzane są składki na ZUS i okres ten zalicza się do stażu pracy uprawniającego do renty i emerytury.

  

WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE:

 Rodziną zastępczą może zostać:

- każda rodzina

- osoba samotna

jeśli spełniają następujące warunki:  

1. Cieszą się w środowisku zamieszkania nienaganną opinią.

2. Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim.

 

3. Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz przynajmniej jedno stałe źródło utrzymania.

 

4. Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona.

 

5. Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie najbliższej osoby lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu.

 

6. Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

7. Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej.

 

8. Istnieje odpowiednia różnica wieku między kandydatami na rodzinę zastępczą a dzieckiem.

 

9. Nie są w wieku emerytalnym.

 
Rodziny zastępcze są dla dziecka szansą na nowe, bezpieczne życie. Trafiają tu dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, które na podstawie Postanowienia Sądu kierowane są do Domów Dziecka. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-08 08:58:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-08 08:58:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-31 13:51:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »