ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Działania na rzecz kombatantów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Działania na rzecz kombatantów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy na rzecz kombatantów
 
 
Działanie 1: Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy ul. Traugutta 13 można skorzystać z pomocy specjalistów: psychologa, pedagoga, radcy prawnego w każdy czwartek w godzinach od 15.oo do 18.oo. Aby uzyskać pomoc specjalistów należy zgłosić się osobiście i przedstawić swój problem.
 
Działanie 2: Umieszczanie w domach pomocy społecznej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy społecznej kompletuje Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umieszcza skierowane osoby w DPS na terenie powiatu.
Osoba umieszczona w Domu Pomocy Społecznej ponosi odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów.
 
Działanie 3: Wytaczanie przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o roszczenia alimentacyjne
Osoby, które pozostają bez środków do życia (własnych dochodów) mogą za pośrednictwem kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ubiegać się o alimenty od osób zobowiązanych do alimentacji na ich rzecz (małżonków, dzieci).
 
Działanie 4: Kierowanie przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności
Osoba, której stan zdrowia pogarsza się, może wystąpić do PCPR z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy ul. Traugutta 13. Jeśli osoba posiada orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub o niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie musi składać wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy można ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Działanie 5: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, a szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą ubiegać się o dostosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (np. likwidacja progów, zamontowanie poręczy w ciągach komunikacyjnych, dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej itp.). Maksymalne dofinansowane ze środków PFRON może wynosić 80% realizacji zadania. Pozostałe 20% lub więcej musi zabezpieczyć osoba niepełnosprawna.
 
Działanie 6: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
Na wniosek osoby niepełnosprawnej, w oparciu o opinię lekarza, można ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (wypoczynek połączony z zabiegami rehabilitacyjnymi). Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależnione od posiadanej grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności oraz od osiągniętego dochodu w poprzednim roku podatkowym.
Różnicę między kosztem turnusu a kwotą dofinansowania ze środków PFRON pokrywa osoba niepełnosprawna z własnych środków.
 
Działanie 7: Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Osoby niepełnosprawne, które poprzez zaleconą przez lekarza rehabilitację mogą zapobiec pogłębianiu się niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do wysokości 60% kosztów zakupu.
Osoby niepełnosprawne wymagające zaopatrzenia ortopedycznego mogą ubiegać się o dofinansowanie między innymi takiego sprzętu ortopedycznego jak: aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, kule, laski, obuwie ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, protezy itp.
Część kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia a pozostałą część pokrywa się ze środków PFRON do wysokości 150% limitu NFZ. Większość sprzętu ortopedycznego osoba niepełnosprawna otrzymuje więc bezpłatnie.
 
Informacje o formach pomocy świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie można uzyskać  pod numerem telefonu: (089) 625 44 28 w godzinach 7.3o – 15.3o od poniedziałku do piątku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-07 14:13:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-07 14:14:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-10 10:55:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »