ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:39:23 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 73/254/2020 Jarosław Komoszyński
16:32:45 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 73/252/2020 Jarosław Komoszyński
16:18:54 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 73/253/2020 Jarosław Komoszyński
16:14:18 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 73/252/2020 Jarosław Komoszyński
11:28:51 Upublicznienie elementu informacja Rok 2021 Jarosław Komoszyński
11:10:52 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa materiałów kamiennych z podziałem na 2 części Mariusz Mierzejewski

Zmiany z dnia: 2021-01-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:47:20 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik protokół z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 kompletów mebli na potrzeby stworzenia miejsca kwarantanny w ramach realizacji projektu nr RPWM.11.02.03-28-0039/20, pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Małgorzata Jakubowska
14:43:19 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 kompletów mebli na potrzeby stworzenia miejsca kwarantanny w ramach realizacji projektu nr RPWM.11.02.03-28-0039/20, pn. „Przeciwdziałanie COVID-19 w Powiecie Nidzickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Małgorzata Jakubowska
14:08:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Poprawiony załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka) Mariusz Mierzejewski
14:07:43 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmiana treści SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont drogi powiatowej nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka) Mariusz Mierzejewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony