ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:51:00 Edycja elementu sprawa UZGADNIANIE PROJEKTÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD WZGLĘDEM OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Jarosław Komoszyński
14:48:51 Edycja elementu sprawa WYDANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY Jarosław Komoszyński
14:47:33 Edycja elementu sprawa WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY Jarosław Komoszyński
14:47:22 Edycja elementu sprawa UZGADNIANIE PROJEKTÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD WZGLĘDEM OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Jarosław Komoszyński
14:46:01 Edycja elementu sprawa UZGADNIANIE PROJEKTÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD WZGLĘDEM OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Jarosław Komoszyński
14:30:27 Upublicznienie elementu informacja Projekty uchwał od numeru 199 do 200 na XXX sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji Jarosław Komoszyński
14:23:43 Edycja elementu informacja Zwołanie XXIX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji Jarosław Komoszyński
14:22:51 Upublicznienie elementu informacja Zwołanie XXX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji Jarosław Komoszyński
14:18:47 Edycja elementu informacja Zwołanie XXIV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji Jarosław Komoszyński
14:07:47 Edycja elementu sprawa WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY Jarosław Komoszyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony