ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:00:18 Edycja elementu sprawa Rejestracja/wyrejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom ze względu na umowy międzynarodowe. Jarosław Komoszyński
07:58:59 Edycja elementu sprawa WYDZIERŻAWIANIE OBWODÓW ŁOWIECKICH POLNYCH Jarosław Komoszyński
07:58:42 Edycja elementu sprawa KONTYNUACJA NALICZEŃ WYPŁAT EKWIWALENTÓW DLA WŁAŚCICIELI GRUNTÓW ROLNYCH , DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJE ADMINISTRACYJNE O PRZEZNACZENIU GRUNTÓW ROLNYCH DO ZALESIENIA Jarosław Komoszyński
07:57:19 Edycja elementu sprawa WYDAWANIE W PRZYPADKACH LOSOWYCH ZEZWOLEŃ NA POZYSKANIE DREWNA NIEZGODNE Z UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB DECYZJĄ OKREŚLAJĄCĄ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Jarosław Komoszyński
07:54:27 Edycja elementu sprawa WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY Jarosław Komoszyński

Zmiany z dnia: 2021-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:24:51 Edycja elementu sprawa Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów Jarosław Komoszyński
15:12:25 Edycja elementu sprawa Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów Jarosław Komoszyński
15:12:10 Edycja elementu sprawa Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów Jarosław Komoszyński
15:08:12 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Małgorzata Jakubowska
15:02:50 Edycja elementu sprawa Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów Jarosław Komoszyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony