ˆ

Protokoły z Sesji Rady Powiatu

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXXIX/2018 z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 19 stycznia 2018 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-04-05 14:16:35 przez Piotr Iwanicki

Załączniki