ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zwołania sesji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie V Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VII kadencji w dniu 28 czerwca 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 20 czerwca 2024 r.

OSO.0002.7.2024
 

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję V Sesję Rady Powiatu w Nidzicy
VII kadencji w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2023 rok, w tym:
   1) debata nad raportem
   2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2023 rok:
   1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok,
   2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2023 rok,
   3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2023 rok,
   4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rokz tytułu wykonania budżetu,
   5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za 2023 rok,
   6) dyskusja
   7) podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2023 rok,
      b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za rok 2023,
   2) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   3) odwołania Skarbnika Powiatu Nidzickiego,
   4) powołania Skarbnika Powiatu Nidzickiego,
   5) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Nidzicy,
   6) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
   7) zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
   8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034,
   9) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Elżbieta Góralska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Góralska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 15:36:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 15:36:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-20 15:36:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie IV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VII kadencji w dniu 13 czerwca 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 11 czerwca 2024 r.
 
OSO.0002.6.2024

Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego, zwołuję IV Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy;
   2) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Elżbieta Góralska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Góralska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-11 15:06:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-11 15:06:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11 15:06:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie III Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VII kadencji w dniu 28 maja 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 20 maja 2024 r.

OSO.0002.5.2024
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję III Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VII kadencji 28 maja 2024 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia zadań oraz zasad udzielenia dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok,
2) wskazania członka organu stanowiącego Powiatu Nidzickiego na kandydata do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
3) wskazania członka organu stanowiącego Powiatu Nidzickiego na kandydata do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
4) wskazania członka organu stanowiącego Powiatu Nidzickiego na kandydata do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy,
5) oddelegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego,
6) powołania stałej komisji Rady Powiatu w Nidzicy,
7) powołania składu osobowego stałej komisji Rady Powiatu w Nidzicy,
8) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy,
9) zmian w budżecie powiatu na 2024 rok;
10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034,
11) emisji obligacji komunalnych.
5. Wnioski radnych i sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
Elżbieta Góralska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Góralska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-20 15:42:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-20 15:43:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-20 15:43:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie II Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VII kadencji w dniu 13 maja 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 10 maja 2024 r.
OSO.0002.4.2024

Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego

 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ) oraz § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego, zwołuję II Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nidzickiego,
3) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego,
4) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
5) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata
2024-2034.
3. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
Elżbieta Góralska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Góralska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-10 14:49:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-10 14:52:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10 14:52:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie I Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VII kadencji w dniu 6 maja 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu
 
Uprzejmie informuję, że Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Olsztynie zwołał I sesję Rady Powiatu w Nidzicy na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, Sala Konferencyjna nr 26,  w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. W związku z powyższym zapraszam do uczestnictwa w sesji Rady Powiatu.
 
                                                                                                                                              Starosta
                                                                                                   /-/ Marcin Paliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Pokus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-24 15:10:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-24 15:14:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-24 15:14:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
815 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LVII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 marca 2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Nidzica, 19 marca 2024 r.

OSO.0002.2.2024
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LVII Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji 27 marca 2024 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja o bezrobociu w Powiecie Nidzickim.
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP, współpraca z OSP. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego. Sprawozdanie Zarządu Powiatowego OSP.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 roku.
9. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok;
   2) przyjęcia "Programu Powiatu Nidzickiego na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2028";
   3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego;
   4) skargi z dnia 30 września 2023 roku odnośnie nieprawidłowości jakie miały zaistnieć w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy;
   5) zmiany Uchwały Nr VI/35/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy;
   6) zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
11. Wnioski radnych i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-19 15:32:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-19 15:32:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 15:32:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LVI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 stycznia 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-11 15:14:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-11 15:15:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11 15:20:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 20 grudnia 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 11 grudnia 2023r.
OSO.0002.11.2023
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LV Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji 20 grudnia 2023 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2024 rok;
   2) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2024 rok;
   3) odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
   4) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok;
   5) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034;
   6) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2024 rok:
      1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu;
      2) odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu;
      3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
      4) odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;
      5) dyskusja nad projektem uchwały;
      6) głosowanie nad projektem uchwały;
   7) emisji obligacji komunalnych.
5. Wnioski radnych i sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-12 13:23:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-12 13:24:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-12 13:24:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LIV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 24 listopada 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                           Nidzica, 16 listopada 2023r.

OSO.0002.10.2023

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji 24 listopada 2023 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26
w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok;
   2) przekazania wniosku według właściwości;
   3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2024 roku;
   4) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi;
   5) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
   6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku;
   7) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
5. Wnioski radnych i sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-16 15:40:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-16 15:40:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-16 15:40:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LIII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 października 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Nidzica, 18 października 2023r.
 
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 października 2023 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego wstępującego w miejsce radnego, któremu wygaszono mandat.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały Nr XXXI/207/2021 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 października 2021r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu;
 2. zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji;
 3. skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy odnośnie nielegalnego, niecelowego, niegospodarnego i nierzetelnego wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19;
 4. określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych
  w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023;
 5. przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2023-2025”;
 6. udzielenia dotacji celowych ze środków Powiatu Nidzickiego, na realizację prac remontowych, konserwatorskich oraz roboty budowlane, w ramach Rządowego Programu Ochrony zabytków, Edycja RPOZ/2022;
 7. zmian w budżecie powiatu na 2023 rok;
 8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034.
9.        9. Wnioski radnych i sprawy różne.
10.  Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-19 14:41:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-19 14:41:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19 14:42:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji