ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zwołania sesji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie LVI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 19 stycznia 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-11 15:14:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-11 15:15:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11 15:20:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 20 grudnia 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 11 grudnia 2023r.
OSO.0002.11.2023
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LV Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji 20 grudnia 2023 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nidzicy na 2024 rok;
   2) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy na 2024 rok;
   3) odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
   4) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok;
   5) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034;
   6) uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na 2024 rok:
      1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu;
      2) odczytanie opinii Komisji stałych, w tym Komisji właściwej do spraw budżetu;
      3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
      4) odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;
      5) dyskusja nad projektem uchwały;
      6) głosowanie nad projektem uchwały;
   7) emisji obligacji komunalnych.
5. Wnioski radnych i sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-12 13:23:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-12 13:24:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-12 13:24:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LIV Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 24 listopada 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                           Nidzica, 16 listopada 2023r.

OSO.0002.10.2023

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji 24 listopada 2023 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26
w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok;
   2) przekazania wniosku według właściwości;
   3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2024 roku;
   4) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi;
   5) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
   6) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku;
   7) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
5. Wnioski radnych i sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-16 15:40:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-16 15:40:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-16 15:40:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LIII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 października 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Nidzica, 18 października 2023r.
 
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 27 października 2023 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego wstępującego w miejsce radnego, któremu wygaszono mandat.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu w Nidzicy.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nidzicki za poprzedni rok szkolny oraz informacja o wynikach matur.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały Nr XXXI/207/2021 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 października 2021r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu;
 2. zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji;
 3. skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy odnośnie nielegalnego, niecelowego, niegospodarnego i nierzetelnego wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapobieganie, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19;
 4. określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych
  w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023;
 5. przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim na lata 2023-2025”;
 6. udzielenia dotacji celowych ze środków Powiatu Nidzickiego, na realizację prac remontowych, konserwatorskich oraz roboty budowlane, w ramach Rządowego Programu Ochrony zabytków, Edycja RPOZ/2022;
 7. zmian w budżecie powiatu na 2023 rok;
 8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034.
9.        9. Wnioski radnych i sprawy różne.
10.  Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-19 14:41:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-19 14:41:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19 14:42:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 września 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 14 września 2023r.
OSO.0002.8.2023

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LII Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 września 2023 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26
w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdania z działalności w roku szkolnym 2022/2023 niepublicznych jednostek oświatowych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1597N Szymany – Szkudaj leżącej na działce nr 55/2 obręb Szymany Gmina Kozłowo,
   2) skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy odnośnie nielegalnego, niecelowego, niegospodarnego i nierzetelnego wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
   3) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
6. Wnioski radnych i sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-14 14:46:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-14 14:46:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 14:46:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie LI Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 sierpnia 2023r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 22 sierpnia 2023r.

OSO.0002.7.2023

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję LI Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdania z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze Powiatu  Nidzickiego za 2022 rok.
5. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2023 r.
6. Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Nidzickiemu w roku szkolnym 2023/2024 i informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023,
2) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2023 r. oraz 2024 r.,
4) skargi na działanie komisji Antymobbingowej powołanej przez Starostę Nidzickiego do rozpatrzenia sprawy dotyczącej stosowania mobbingu w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy przez Dyrektora ZOZ,
5) skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy odnośnie nielegalnego, niecelowego, niegospodarnego i nierzetelnego wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
6) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu nidzickiego,
7) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-22 15:32:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-22 15:32:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-22 15:32:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie L Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 10 lipca 2023r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 6 lipca 2023 r.
OSO.0002.6.2023
Mieszkańcy
Powiatu w Nidzicy
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 22 Statutu Powiatu Nidzickiego, zwołuję L Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji, która odbędzie się w dniu 10 lipca 2023 r. o godz. 1430 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie powiatu na 2023 rok;
 1. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-06 15:16:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-06 15:21:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-02 12:58:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XLIX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 czerwca 2023r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                   Nidzica, 22 czerwca 2023 r.
          
OSO.0002.5.2023
 
Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu
w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2022 rok, w tym:
   1) debata nad raportem
   2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2022 rok:
   1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok,
   2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2022 rok,
   3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2022 rok,
   4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok
z tytułu wykonania budżetu,
   5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za 2022 rok,
   6) dyskusja
   7) podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2022 rok,
      b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2022 rok,
   2) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   3) zbycia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   4) utworzenia Klastra Energii pn. „Nidzicki Klaster Energii”,
   5) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
   6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
   7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
   8) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Powiatu Nidzickiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" z siedzibą w Nidzicy w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027,
   9) założenia Technikum Weterynarii w Jagarzewie i nadania mu statutu,
   10) założenia Technikum Rolniczego w Jagarzewie i nadania mu statutu,
   11) założenia Technikum Technologii Żywności w Jagarzewie i nadania mu statutu,
   12) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
   13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-22 14:42:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-22 14:42:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-22 14:42:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XLVIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 28 kwietnia 2023r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                           
      
Nidzica, 20 kwietnia 2023r.
OSO.0002.4.2023
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XLVIII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2022 roku.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
7. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Nidzickim
na lata 2023-2027,
   2) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Powiecie Nidzickim na lata 2023-2027,
   3) przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Nidzickim na lata 2023-2027,
   4) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
   5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
9. Wnioski radnych i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Opr. P.  Pokus
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-20 15:04:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-20 15:05:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-20 15:05:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie XLVII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 24 marca 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, 15 marca 2023r.
OSO.0002.3.2023
 
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 24 marca 2023r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Nidzickim.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nidzickim.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) określenia zadań oraz zasad udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023,
   2) wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,
   3) zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
   4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034.
7. Wnioski radnych i sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 14:52:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 14:52:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 14:52:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji