ˆ

Zwołania sesji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zwołanie XXVII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020.
5. Ocena stanu zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nidzickim.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
7. Informacja o stanie utrzymania dróg powiatowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nidzickiego,
   2) pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1597N Szymany -Szkudaj leżącej na działce nr 55/2 obręb Szymany Gmina Kozłowo,
   3) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku,
   4) zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok,
   5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2021-2039.
9. Wnioski radnych i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
 
mgr inż. Andrzej Bróździński  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-23 14:46:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-23 14:46:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 14:46:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »