ˆ

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:31:15 Edycja elementu informacja Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok Piotr Iwanicki

Zmiany z dnia: 2015-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:26:17 Edycja elementu załącznik do informacji Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok Piotr Iwanicki

Zmiany z dnia: 2015-10-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:17:58 Upublicznienie elementu informacja Program współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok Piotr Iwanicki
« powrót do poprzedniej strony