ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt.1 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Powiat Nidzicki

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2021/BZP 00178931/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-27 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-09-27 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://powiatnidzicki.logintrade.net/

Ogłoszono dnia: 2021-09-13 przez

Załączniki