ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zakup wraz z montażem wiat rekreacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery w celu realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup wraz z montażem wiat rekreacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery w celu realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szczegóły informacji

Zakup wraz z montażem wiat rekreacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery w celu realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Przepisów ustawy PZP nie stosuje się

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiat Nidzicki

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-19 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Starostwo Powiatowe

Ogłoszono dnia: 2022-09-09 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony