ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2023 z podziałem na 2 części
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki do postępowania (DOCX, 67.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 64.6 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 28.12.2022r..BES (PDF, 167.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.12.2022r..BES (PDF, 67.2 KiB)
 • SWZ - zmiana z dn. 28.12.2022r..BES (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 136.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.6 KiB)
 • Część nr 1 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 155.5 KiB)
 • Część nr 2 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 157.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 117.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przekwalifikowanie i przeklasyfikowanie gruntów zalesionych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zaproszenie do składania ofert (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 23.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 oferta cenowa (DOCX, 13.4 KiB)
 • UMOWA (DOCX, 19.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2021/2022 z podziałem na 5 części
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 215.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • załączniki do SWZ (DOCX, 80.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorysy ofertowe - część nr 1, 2, 3, 4, 5 (XLSX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - STWiOR (PDF, 189.4 KiB)
 • Uchwała ZP (PDF, 4.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. części nr 4 (PDF, 167.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 1 (PDF, 167.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 5 (PDF, 155.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 2 (PDF, 153.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 3 (PDF, 155.4 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 179.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-21 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozeznanie rynku - szacowanie wartości zamówienia na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Rozeznanie rynku - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (PDF, 671 KiB)
 • Szacunkowa wycena wartości zamówienia (PDF, 185.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Szacowanie wartości usługi polegającej na pracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • treść zapytania (ODT, 26.7 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 30 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie na części obrębu ewidencyjnego Smolany Żardawy prac geodezyjnych mających na celu sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stanowiącej podstawę do usunięcia w ewidencji gruntów i budynków błędnych danych odnośnie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz powierzchni działek ewidencyjnych.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załączniki do postępowiania (ZIP, 562.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 39.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-20 12:36:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie na zakup i dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zaproszenie do składania ofert (PDF, 326.4 KiB)
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 96.1 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 153.5 KiB)
 • projekt umowy (DOC, 109.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie na dostosowanie sposobu prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - gmina Janowo.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (PDF, 294.3 KiB)
 • Załączniki do postępowania (7Z, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie prac geodezyjnych - modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Osnowa zaproszenie (PDF, 285.2 KiB)
 • Załączniki do postepowania (ZIP, 103.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 252.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż drzew na pniu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Obwieszczenie (DOCX, 22.7 KiB)
 • Dokumentacja przetargowa (DOC, 280 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji