ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowy Powiat".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 384.2 KiB)
 • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 450.7 KiB)
 • Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 (DOC, 142.5 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik Nr 4 (DOC, 98.5 KiB)
 • RODO - Załącznik Nr 5 (DOC, 95.5 KiB)
 • Projekt umowy - Załącznik nr 3 (DOCX, 82.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 190.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 286.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Powiecie Nidzickim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 183.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2023 z podziałem na 2 części
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki do postępowania (DOCX, 67.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 64.6 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 28.12.2022r..BES (PDF, 167.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 28.12.2022r..BES (PDF, 67.2 KiB)
 • SWZ - zmiana z dn. 28.12.2022r..BES (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 136.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.6 KiB)
 • Część nr 1 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 155.5 KiB)
 • Część nr 2 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 157.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 117.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-12-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Nidzicy i powiatowych jednostek podległych z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja z otwarcia ofert (DOCX, 13.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOCX, 13.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 207.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-19 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 106.5 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do zaproszenia (DOC, 250 KiB)
 • Formularz Ofertowy zał. nr 2 do zaproszenia (DOC, 176 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 184 KiB)
 • Załącznik nr 1,2,3,4,5 do OPZ (DOC, 104.5 KiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 880.2 KiB)
 • Zał. Nr 2 Formularz Ofertowy po zmianie (DOC, 181.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 106 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją obiektu na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy w powiecie nidzickim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 2.1 MiB)
 • załączniki do postępowania (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 437.5 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 187 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2022/2023 z podziałem na 4 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 201.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (XLSX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR.BES (PDF, 190.7 KiB)
 • 12312_Uchwala_Zarzadu_Powiatu_Nr_103.325.2021 (PDF, 4.1 MiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 84.7 KiB)
 • zmiana treści SWZ (PDF, 203.2 KiB)
 • 2zmiana treści SWZ (PDF, 181.5 KiB)
 • Poprawiony Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOCX, 14.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 145.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.BES (PDF, 161 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-część nr 1-.BES (PDF, 153.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 151.6 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 157 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 158 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 159.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na 6 części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Zał. 10 wzór projekt umowy - dot. części nr 4 (PDF, 299.4 KiB)
 • Zał. nr 10 wzór projekt umowy - dot. części nr 1, 2, 3, 5, 6 (PDF, 295.6 KiB)
 • odpowiedzi na zapytania..BES (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 64.2 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 10.11.2022r..BES (PDF, 138.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2022r..BES (PDF, 68.6 KiB)
 • SWZ-zmiana z dn. 10.11.2022r..BES (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 140.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.BES (PDF, 206.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 231.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 228.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 227.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 232.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 234.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 3 (PDF, 226.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 213.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-10-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
informacja o udzieleniu zamówienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 238.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji