ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 350.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • odpowiedzi na zapytania (PDF, 122.1 KiB)
 • odpowiedzi na zapytania (PDF, 241.6 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 21.09.2022r..BES (PDF, 165 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.BES (PDF, 67.7 KiB)
 • SWZ- zmiana z dn. 21.09.2022r..BES (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 143.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.5 KiB)
 • Część nr 1 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 152.5 KiB)
 • Część nr 2 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 159.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych na cele realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 _Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 465.5 KiB)
 • Załącznik nr 2_Formularz oferty (DOC, 137.5 KiB)
 • Załącznik nr 3_Projekt umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 _Oświadczenie (DOC, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 5_Klauzula RODO (DOC, 107 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 281.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 26.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 801.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wraz z montażem wiat rekreacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery w celu realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 _Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 969.2 KiB)
 • Załącznik nr 2_Formularz oferty (DOC, 138 KiB)
 • Załącznik nr 3_Projekt umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 _Oświadczenie (DOC, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 5_Klauzula RODO (DOC, 107 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 25.9 KiB)
 • Informacja o zamknięciu postępowania (PDF, 276.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-09-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej na cele realizacji zadania pn. „Prosto i przejrzyście po Gminie Kozłowo i Powiecie Nidzickim (tablica informacyjna)” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego na rok 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 346 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-08-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy zastosowaniu systemu EWOPIS polegająca na przetworzeniu materiałów zasobu z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.1 KiB)
 • Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia (DOCX, 84.9 KiB)
 • Formularz ofertowy wraz z załącznikami (DOCX, 28 KiB)
 • Rozdział III Wzór umowy (DOC, 201.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ_PFU_ZSO (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ_PFU_ZSRiO (PDF, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ_PFU_ZSZiO (PDF, 232.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 185.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 579.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 67.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przekwalifikowanie i przeklasyfikowanie gruntów zalesionych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zaproszenie do składania ofert (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 23.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 oferta cenowa (DOCX, 13.4 KiB)
 • UMOWA (DOCX, 19.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 4 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - część nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.) (XLSX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa - część nr 1 - remont drogi powiatowej nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.) (RAR, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - część nr 1 - remont drogi powiatowej nr 1932N Janowo - Ryki Borkowo (gr. woj.).BES (PDF, 606.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - część nr 2 - Remont drogi powiatowej nr 1264N Łyna - Moczysko (XLSX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa - część nr 2 - Remont drogi powiatowej nr 1264N Łyna - Moczysko (RAR, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część nr 2 - Remont drogi powiatowej nr 1264N Łyna - Moczysko.BES (PDF, 611.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - część nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N Szymany - Kanigowo (XLSX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa - część nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N Szymany - Kanigowo (RAR, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część drogowa - część nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N Szymany - Kanigowo.BES (PDF, 612.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część mostowa - część nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N Szymany - Kanigowo.BES (PDF, 823.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - część nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550N Zaborowo - Szymany (XLSX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt budowlany - część nr 4 - cz. 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550N Zaborowo - Szymany (RAR, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt budowlany - część nr 4 - cz. 2- Przebudowa drogi powiatowej nr 1550N Zaborowo - Szymany (ZIP, 9.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót - część nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1550N Zaborowo - Szymany.BES (PDF, 88.7 KiB)
 • Zał. nr 6 projekt umowy - część nr 1 (PDF, 570.3 KiB)
 • Zał. nr 6 projekt umowy - część nr 2 (PDF, 558.1 KiB)
 • Zał. nr 6 projekt umowy - część nr 3 (PDF, 558.6 KiB)
 • Zał. nr 6 projekt umowy - część nr 4 (PDF, 565 KiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 58.6 KiB)
 • odpowiedzi na zapytania (PDF, 224.8 KiB)
 • odpowiedzi na zapytania (PDF, 216.9 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 12.07.2022r..BES (PDF, 158.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.07.2022r..BES (PDF, 67.1 KiB)
 • SWZ-zmiana z dn. 12.07.2022r..BES (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.07.2022r..BES (PDF, 68.4 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 13.07.2022r..BES (PDF, 163.1 KiB)
 • SWZ-zmiana z dn. 13.07.2022r..BES (PDF, 1.4 MiB)
 • Poprawiony załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy - zadanie nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo (XLSX, 18.8 KiB)
 • Poprawiony załacznik nr 9 - przedmiar robót - część drogowa - część nr 3 - Remont drogi powiatowej nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo.BES (PDF, 603.4 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 184 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.BES (PDF, 284.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 185 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 183.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 183 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 184.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.5 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (DOCX, 85.8 KiB)
 • Formularz ofertowy wraz z załącznikami (DOCX, 28 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 202 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu część I zamówienia (ZIP, 13.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu część II zamówienia (ZIP, 5.8 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 202 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części I (PDF, 431.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II (PDF, 517.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 84.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji