ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki – Miecznikowo Siwe
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 929.8 KiB)
 • Zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 639.6 KiB)
 • Zał. nr 11 - Przedmiar robót na rozbudowę drogi powiatowej na odc. Miecznikowo Kołaki-Miecznikowo Siwe od km 1+400 do km 2+715 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy (PDF, 432.3 KiB)
 • załaczniki do postępowania (DOCX, 75 KiB)
 • Zał. nr 12 - STWIORB (7Z, 3.7 MiB)
 • DECYZJE OPINIE I UZGODNIENIA (7Z, 19.1 MiB)
 • GEOTECHNIKA (7Z, 3.9 MiB)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza - cz. nr 1 (7Z, 15.4 MiB)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza - cz. nr 2 (7Z, 5.7 MiB)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza - cz. nr 3 (7Z, 16 MiB)
 • Operat wodno-prawny - cz. nr 1 (7Z, 13.3 MiB)
 • Operat wodno-prawny - cz. nr 2 (7Z, 9.2 MiB)
 • ORGANIZACJA RUCHU (7Z, 5.8 MiB)
 • Projekt budowlany - cz. 1 (7Z, 10.9 MiB)
 • Projekt budowlany - cz. 2 (7Z, 14.9 MiB)
 • PW (7Z, 15.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania.BES (PDF, 147.5 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 137.4 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 133.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - na usługę usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego i ich przemieszczania do wyznaczonego przez Starostę Nidzickiego parkingu strzeżonego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia ofert (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2. Formularz ofertowy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3. Projekt umowy (DOC, 94 KiB)
 • Informacja o zakończeniu postępowania (PDF, 405.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny – Bukowiec (dr nr 1619N)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 924.1 KiB)
 • Zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 169 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy (PDF, 431.7 KiB)
 • Zał nr 10 - Dokumentacja techniczna (7Z, 1.4 MiB)
 • Zał. nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 150.3 KiB)
 • Zał. nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.BES (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 75.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania.BES (PDF, 148.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 136.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo - Pawliki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 927.3 KiB)
 • Zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy na remont drogi Nr 1991N Kanigowo -Pawliki (PDF, 166.3 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy (PDF, 429.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zał. nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 152.6 KiB)
 • Zał. nr 12 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).BES (PDF, 1.5 MiB)
 • załączniki do postępowania (DOCX, 75.2 KiB)
 • odpowiedzi na zapytania.BES (PDF, 141.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 130.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty - usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2. Formularz ofertowy (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3. Projekt umowy (DOC, 94 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2024 z podziałem na 2 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 874.4 KiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 70.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania.BES (PDF, 157.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.BES (PDF, 68.2 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 28.12.2023r..BES (PDF, 148 KiB)
 • SWZ-zmiana z dn. 28.12.2023r..BES (PDF, 895.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 96.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225 KiB)
 • Część nr 1 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 154.3 KiB)
 • Część nr 2 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 152.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 116.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-12-06
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Nidzicy i powiatowych jednostek podległych z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja z otwarcia ofert - skan (PDF, 152.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - dokument elektroniczny (DOCX, 13.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - skan (PDF, 168.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-14 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 107 KiB)
 • zał nr 1 do zaproszenia Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 252.5 KiB)
 • Zał. Nr 2 do zaproszenia Formularz Ofertowy (DOC, 183 KiB)
 • zał. nr 3 do zaproszenia projekt umowy_mecenas (DOC, 183 KiB)
 • załączniki 1-5 OPZ (DOCX, 29.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 106 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa przejść dla pieszych z podziałem na 4 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 929.1 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 1 (PDF, 448.6 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 2 (PDF, 449.4 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 3 (DOCX, 73.4 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 4 (PDF, 449 KiB)
 • Załącznik nr 3 -Kosztorys ofertowy - część nr 1 (DOC, 79 KiB)
 • Załącznik nr 10-Przedmiar robót-część nr 1 (PDF, 152.2 KiB)
 • Załącznik nr 11-STWiOR-część nr 1.BES (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 12-PSOR - wyniesione przejście dla pieszych w ciągu DP 1603N w m. Wikno (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 3-Kosztorys ofertowy-część nr 2 (DOC, 75.5 KiB)
 • Załącznik nr 10-Przedmiar robót-część nr 2 (PDF, 150.3 KiB)
 • Załącznik nr 11-STWiOR-część nr 2.BES (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 12-PSOR - wyniesione przejście dla pieszych w ciągu DP 1587N w m. Sławka Wielka (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 3-Kosztorys ofertowy- Kuce-część nr 3 (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 10-Przedmiar robót - Kuce-część nr 3 (PDF, 137.6 KiB)
 • Załącznik nr 11-STWiOR-część nr 3.BES (PDF, 870.8 KiB)
 • Załącznik nr 12-PSOR - wyniesione przejście dla pieszych w ciągu DP 1613N w m. Kuce (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 3-Kosztorys ofertowy - Jabłonka-część nr 4 (DOC, 71.5 KiB)
 • Załącznik nr 10-Przedmiar robót - Jabłonka-część nr 4 (PDF, 145.1 KiB)
 • Załącznik nr 11-STWiOR-część nr 4.BES (PDF, 947.9 KiB)
 • Załącznik nr 12-PSOR - wyniesione przejście dla pieszych w ciągu DP 1603N w m. Jabłonka (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 75.5 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 99.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-część nr 1-platforma przetargowa.BES (PDF, 153.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-część nr 2-platforma przetargowa.BES (PDF, 158.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-część nr 3-platforma przetargowa.BES (PDF, 153.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-część nr 4-platforma przetargowa.BES (PDF, 154.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 162.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2023/2024 z podziałem na 4 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 202.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 997.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (XLSX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR.BES (PDF, 191.5 KiB)
 • 12312_Uchwala_Zarzadu_Powiatu_Nr_103.325.2021 (PDF, 4.1 MiB)
 • załączniki do postępowania (DOCX, 87.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 144.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-część nr 1-platforma przetargowa.BES (PDF, 155 KiB)
 • część nr 2 - Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przeatrgowa.BES (PDF, 158.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty-platforma przetargowa.BES (PDF, 160.9 KiB)
 • Część nr 4 - Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.BES (PDF, 185.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 150.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji