ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - na zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 105.5 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 353.2 KiB)
 • Szczegółowy opis zamówienia (DOCX, 36.2 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - skan (PDF, 2.3 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 207.5 KiB)
 • Projekt Umowy - Załącznik Nr 3 - nowa spr spr. 28.03 (DOC, 160 KiB)
 • RODO - Załącznik Nr 4 (DOCX, 16.3 KiB)
 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 5 (DOCX, 15.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - skan (PDF, 286.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
zaproszenie do złożenia oferty - usługa usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego i ich przemieszczania do wyznaczonego przez Starostę Nidzickiego parkingu strzeżonego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 oraz art. 140ad ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia ofert (PDF, 411.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 628.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2. Formularz ofertowy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nidzickiego (PDF, 372.1 KiB)
 • Informacja o zakończeniu postępowania (PDF, 406.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-04-02
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
zaproszenie do składania ofert - wykonanie inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi i opracowanie „Rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują dla gminy Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie” wraz ze wskazaniem osuwisk do monitoringu oraz mapami
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 335.4 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert (DOCX, 16.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1 (DOCX, 27.7 KiB)
 • Formularz ofertowy- zał. nr 2 (DOCX, 24.9 KiB)
 • Projekt umowy- zał. nr 3 (DOC, 102.5 KiB)
 • Projekt umowy przetwarzanie danych osobowych- zał. nr 4 (DOCX, 22.3 KiB)
 • Klauzula RODO- zał. nr 5 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Informacja o zakończeniu postępowania (PDF, 196.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
zaproszenie do złożenia oferty - usługa usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego i ich przemieszczania do wyznaczonego przez Starostę Nidzickiego parkingu strzeżonego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 - 2 oraz art. 140ad ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia ofert (PDF, 411.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 626.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2. Formularz ofertowy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nidzickiego (PDF, 372.1 KiB)
 • INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 405.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg w powiecie nidzickim z podziałem na 2 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 936.2 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 1 (PDF, 482.4 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 2 (PDF, 519.6 KiB)
 • załaczniki do postępowania (DOCX, 56.2 KiB)
 • Zał. nr 12 - STWiOR - część nr 2 (7Z, 6.8 MiB)
 • Zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy - część nr 2 (7Z, 280.5 KiB)
 • Zał. nr 11 - Przedmiar robót m. Grzegórzki - część nr 2 (PDF, 152.6 KiB)
 • Zał. nr 13 - Projekt budowlany - część nr 2 (7Z, 11.8 MiB)
 • Zal. nr 3 - Kosztorys ofertowy na remont drogi powiatowej nr 1528N Bolejny- gr.powiatu - część nr 1 (PDF, 178.3 KiB)
 • Zał. nr 10 - Dokumentacja techniczna - część nr 1 (7Z, 4.9 MiB)
 • Zał. nr 11 - Przedmiar robót - część nr 1 (PDF, 153.7 KiB)
 • Zał. nr 12 - STWiOR - część nr 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • odpowiedzi na zapytania.BES (PDF, 190.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 21.03.2024r..BES (PDF, 211 KiB)
 • Poprawiony załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy na remont drogi powiatowej Nr 1528N Bolejny - część nr 1 (XLSX, 17.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 26.03.2024r..BES (PDF, 66.5 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dn. 26.03.2024r..BES (PDF, 144 KiB)
 • SWZ-zmiana z dn. 26.03.2024r..BES (PDF, 951.2 KiB)
 • 2Odpowiedź na zapytania.BES (PDF, 215.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 129.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 164.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 1 (PDF, 180.1 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 2 (PDF, 180.1 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 2 (PDF, 180.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2024-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - na usługę usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego i ich przemieszczania do wyznaczonego przez Starostę Nidzickiego parkingu strzeżonego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2. Formularz ofertowy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3. Projekt umowy (DOC, 94 KiB)
 • Informacja o zakończeniu postępowania (PDF, 405.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2024-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2024-03-11 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - zakup i sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (DOC, 107 KiB)
 • Zaproszenie do składania ofert - skan (PDF, 343.3 KiB)
 • OPZ - Załącznik Nr 1 (DOCX, 101.6 KiB)
 • Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 (DOC, 130.5 KiB)
 • Projekt Umowy - Załącznik Nr 3 (DOC, 160.5 KiB)
 • RODO - Załącznik Nr 4 (DOCX, 17.5 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik Nr 5 (DOC, 44.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 234.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2024-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Miecznikowo Kołaki – Miecznikowo Siwe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 929.8 KiB)
 • Zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 639.6 KiB)
 • Zał. nr 11 - Przedmiar robót na rozbudowę drogi powiatowej na odc. Miecznikowo Kołaki-Miecznikowo Siwe od km 1+400 do km 2+715 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy (PDF, 432.3 KiB)
 • załaczniki do postępowania (DOCX, 75 KiB)
 • Zał. nr 12 - STWIORB (7Z, 3.7 MiB)
 • DECYZJE OPINIE I UZGODNIENIA (7Z, 19.1 MiB)
 • GEOTECHNIKA (7Z, 3.9 MiB)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza - cz. nr 1 (7Z, 15.4 MiB)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza - cz. nr 2 (7Z, 5.7 MiB)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza - cz. nr 3 (7Z, 16 MiB)
 • Operat wodno-prawny - cz. nr 1 (7Z, 13.3 MiB)
 • Operat wodno-prawny - cz. nr 2 (7Z, 9.2 MiB)
 • ORGANIZACJA RUCHU (7Z, 5.8 MiB)
 • Projekt budowlany - cz. 1 (7Z, 10.9 MiB)
 • Projekt budowlany - cz. 2 (7Z, 14.9 MiB)
 • PW (7Z, 15.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania.BES (PDF, 147.5 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 137.4 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 133.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 156.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 96.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2024-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - na usługę usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego i ich przemieszczania do wyznaczonego przez Starostę Nidzickiego parkingu strzeżonego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia ofert (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2. Formularz ofertowy (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3. Projekt umowy (DOC, 94 KiB)
 • Informacja o zakończeniu postępowania (PDF, 405.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2024-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej Nr 1560N na odcinku Janowiec Kościelny – Bukowiec (dr nr 1619N)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 924.1 KiB)
 • Zał. nr 3 - Kosztorys ofertowy (PDF, 169 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy (PDF, 431.7 KiB)
 • Zał nr 10 - Dokumentacja techniczna (7Z, 1.4 MiB)
 • Zał. nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 150.3 KiB)
 • Zał. nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.BES (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 75.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania.BES (PDF, 148.3 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.BES (PDF, 136.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 161.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 97.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji