ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-15
Data rozstrzygnięcia
2022-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-09
Data rozstrzygnięcia
2022-09-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych na cele realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 801.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-09-09
Data rozstrzygnięcia
2022-09-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wraz z montażem wiat rekreacyjnych, koszy na śmieci, stojaków na rowery w celu realizacji operacji, pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o zamknięciu postępowania (PDF, 276.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-11
Data rozstrzygnięcia
2022-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 67.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-29
Data rozstrzygnięcia
2022-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 4 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-28
Data rozstrzygnięcia
2022-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 84.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-06-09
Data rozstrzygnięcia
2022-06-29
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-27
Data rozstrzygnięcia
2022-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 76 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-05-10
Data rozstrzygnięcia
2022-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 4 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-04-22
Data rozstrzygnięcia
2022-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 3 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji