ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg w powiecie nidzickim z podziałem na 3 części
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Załącznik nr 3 - część nr 1 - kosztorys ofertowy (7Z, 682.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 - część nr 1 - Przedmiar robót (7Z, 686 KiB)
 • Załącznik nr 12 - część nr 1 - STWiOR (7Z, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 3 - część nr 2 - Kosztorys ofertowy (PDF, 474.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - część nr 2 - Dokumentacja projektowa (7Z, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - część nr 2 - Przedmiar robót (PDF, 734.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - część nr 2 - STWiOR (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik nr 3 - część nr 3 - Kosztorys ofertowy (7Z, 320.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - część nr 3 - Dokumentacja projektowa (7Z, 18.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - część nr 3 - Przedmiar robót (7Z, 405.9 KiB)
 • Załącznik nr 12 - część nr 3 - STWiOR (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 1 (PDF, 570.3 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 2 (PDF, 534.1 KiB)
 • Zał. nr 9 projekt umowy - część nr 3 (PDF, 531.7 KiB)
 • Załączniki do postępowania (DOCX, 69.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - część nr 1 - Dokumentacja projektowa - cz. 1 (7Z, 47.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - część nr 1 - Dokumentacja projektowa - cz. 2 (7Z, 64.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - część nr 1 - Dokumentacja projektowa - cz. 3 (7Z, 49.2 MiB)