ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2020-10-21
Data rozstrzygnięcia
2020-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2020/2021 z podziałem na 5 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 62
Data ogłoszenia
2020-10-07
Data rozstrzygnięcia
2020-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 63
Data ogłoszenia
2020-10-02
Data rozstrzygnięcia
2020-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.7 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2020-09-15
Data rozstrzygnięcia
2020-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - szkolenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik zapytania ofertowego (PDF, 194 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2020-09-07
Data rozstrzygnięcia
2020-09-16
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik postępowania (PDF, 276.7 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2020-08-28
Data rozstrzygnięcia
2020-09-23
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie aktualizacji Wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu powiatu nidzickiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 67
Data ogłoszenia
2020-08-05
Data rozstrzygnięcia
2020-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: ”Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji projektowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 68
Data ogłoszenia
2020-06-29
Data rozstrzygnięcia
2020-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
postępowaniu o udzielenie zamówienia na przekwalifikowanie i przeklasyfikowanie gruntów zalesionych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • BOŚ.272.4.2020 wybór wykonawcy (DOCX, 81.2 KiB)
  • BOŚ.272.4.2020 wybór wykonawcy.docx (XADES, 5.5 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2020-06-17
Data rozstrzygnięcia
2020-06-29
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie usługi usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego położonego na terenie Powiatu Nidzickiego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 350) i jego przemieszczenia na wyznaczony parking strzeżony
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o zakończeniu postępowania (DOC, 23.5 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2020-06-02
Data rozstrzygnięcia
2020-08-24
Tytuł zamówienia publicznego
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA URUCHOMIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH, DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY WRAZ ZE SZKOLENIAMI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wybór oferty (PDF, 536.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji