ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2020-12-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
zaproszenie do składania ofert - świadczenie usług prawniczych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy i powiatowych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 52
Data ogłoszenia
2020-12-03
Data rozstrzygnięcia
2020-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty - wykonywanie usług z zakresu administracji geologicznej dotyczących realizacji zadań należących do właściwości starosty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 53
Data ogłoszenia
2020-12-02
Data rozstrzygnięcia
2020-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - artykuły biurowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 54
Data ogłoszenia
2020-11-30
Data rozstrzygnięcia
2021-01-25
Tytuł zamówienia publicznego
Powiat Nidzicki: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 oraz pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 136.6 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2020-11-27
Data rozstrzygnięcia
2020-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert - usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nidzickiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 56
Data ogłoszenia
2020-11-12
Data rozstrzygnięcia
2020-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
postępowanie o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Nidzicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik postępowania (DOC, 106 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2020-10-21
Data rozstrzygnięcia
2020-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2020/2021 z podziałem na 5 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 58
Data ogłoszenia
2020-10-07
Data rozstrzygnięcia
2020-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 59
Data ogłoszenia
2020-10-02
Data rozstrzygnięcia
2020-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 22.7 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2020-09-15
Data rozstrzygnięcia
2020-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe - szkolenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik zapytania ofertowego (PDF, 194 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji