ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części.

Szczegóły informacji

Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt.1 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00349707/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-26 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-26 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://pzdn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ogłoszono dnia: 2022-09-15 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony