ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 140681
Powiat Nidzicki 45171
Dane ogólne 21434
Statut Powiatu 127081
Charakterystyka Powiatu 12906
Mapa Powiatu 13425
Herb i flaga Powiatu 18409
Gminy Powiatu 12210
Gmina Janowiec Kościelny 11
Gmina Janowo 1
Gmina Kozłowo 3
Gmina Nidzica 3
Związek Powiatów Polskich 9700
Struktura Powiatu 29816
Jednostki organizacyjne 21802
Powiatowy Urząd Pracy 18550
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 352850
Struktura organizacyjna 8345
Regulamin Organizacyjny 8825
Majątek PCPR 9318
Zadania z zakresu pomocy społecznej 10201
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 13091
Działania na rzecz kombatantów 9183
Obsługa interesantów 9099
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 17710
Druki wniosków do pobrania 175609
Rejestry i ewidencje 8861
Ogłoszenia 193434
Strategia i programy 127170
Program "Aktywny Samorząd" 44411
Projekty unijne 20338
Druki wniosków 8975
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 14617
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 24015
Zespół Szkół Ogólnokształcących 13715
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 18648
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 21130
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 47103
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 13006
Regulamin Organizacyjny PZD 9749
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 14206
Zakres zadań w PZD 10773
Przedmiot działania PZD 9895
Pracownicy PZD 17507
Sprawozdania finansowe 8653
Zespół Opieki Zdrowotnej 14872
Centrum Kształcenia Zawodowego 15788
Informacje ogólne 9252
Zadania CKP 9427
Oferta edukacyjna 8226
Struktura organizacyjna 94891
Jak dojechać do CKP 8432
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 8490
Służby, Inspekcje, Straże 17554
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 7681
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 20938
Organy Powiatu 37348
Rada Powiatu 45670
Skład Rady 184440
Plan pracy Rady Powiatu 229147
Komisje 190236
Komisja Rewizyjna 239714
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 441760
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 867706
Zwołania sesji 766103
Projekty uchwał Rady Powiatu 677479
Dyżury Radnych 16344
Interpelacje i zapytania 24569
Skargi, wnioski i petycje 1337
Zarząd Powiatu 29247
Skład Zarządu 133395
Protokoły z posiedzeń Zarządu 714757
Sprawozdania międzysesyjne 461486
Akty prawne 6457058
Dziennik Ustaw 1
Monitor Polski 68
Dzienniki Urzędowe Województwa 4
Starostwo Powiatowe 35706
Starosta, Wicestarosta 54537
Sekretarz, Skarbnik 23614
Regulamin organizacyjny 209154
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 26582
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 55257
Wydział Finansowy 33063
Wydział Komunikacji 80368
Informacje 23060
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 47094
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 37471
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 45787
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 334805
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 236648
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 15135
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 7925
Informacje w spraiwe pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 6350
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 15434
Informacje o wydanych decyzjach 5294
Edukacja ekologiczna 1447
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 33064
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 41995
Inspektor Ochrony Danych 1914
Geolog Powiatowy 1652
Radca Prawny 12179
Audytor Wewnętrzny 8789
Rejestry i ewidencje 34065
Zarządzenia Starosty 206772
ZFŚS 10381
Majątek i finanse 25172
Budżet 556318
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 262420
Procedura uchwalania budżetu 112666
Sprawozdania 445956
Mienie Powiatu 218036
Pomoc publiczna 166429
Sprawozdania finansowe 11789
Oświadczenia majątkowe 69036
Raporty, strategie, analizy, opracowania 33006
Raport o stanie powiatu 15057
Strategie i Plany 185463
Analizy i Raporty 30446
Opracowania i Programy 125033
Kontrole i audyty 31025
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 191888
2022 606
2021 4533
2020 7136
2019 11603
2018 9292
2017 43303
2016 10533
2015 35380
2014 14411
2012 25178
2013 10290
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 159279
2021 480
2019 2803
2018 4888
2017 8897
2016 109065
Audyt wewnętrzny 35406
Uchwały RIO w Olsztynie 374820
Nieodpłatna Pomoc Prawna 60776
Petycje 20581
Rejestr petycji 45063
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 65238
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 244473
Deklaracje współpracy 165559
Organizacje Pożytku Publicznego 16600
Przepisy prawne 16467
Komunikaty 4779
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 149699
Konkursy ofert 460240
Sprawozdania 8538
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 200748
Ogłoszenia 19041
Konsultacje społeczne 248582
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 1917
Lobbing 14237
Bezpieczeństwo 139822
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 21674
Informacje nieudostępnione 20136
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 13264
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 8114

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 25
Statystyka 13328
Urząd Marszałkowski 2985
Rejestr zmian 5111133
Redakcja Biuletunu 11340
Pliki do pobrania 150140
Wybory Samorządowe 2010 92627
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1527
Radni 67094
Członkowie Zarządu 47486
Skarbnik, Sekretarz 27661
Kierownicy jednostek 44882
Pracownicy 64095
Oświadczenia o działalności gospodarczej 9585
Oświadczenia o zatrudnieniu 9044
Mapa serwisu 12720

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 34910
Zamówienia publiczne 1972502
Plan zamówień 286734
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 21442
Informacje o naborze 436458
Procedury załatwiania spraw 948849
Sprawdź stan swojej sprawy 11586
Ogłoszenia 686533
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 363249
Decyzje 194063
Obwieszczenia 504202
Zawiadomienia 336944
Postanowienia 41578
INFORMACJE 169583
Biuro Rzeczy Znalezionych 24238
Wykaz przedmiotów 10875
Wezwania do odbioru 196388
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 16679
DOSTĘPNOŚĆ 8423
Koordynatorzy 2167
Dostępność architektoniczna 2260
Informacja dla osób niesłyszących 3265
Raport 2879
Plan Działania 676