Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Telefony do wydziałów urzędu 155179
Powiat Nidzicki 48201
Dane ogólne 23792
Statut Powiatu 148725
Charakterystyka Powiatu 13831
Mapa Powiatu 14349
Herb i flaga Powiatu 20054
Gminy Powiatu 13317
Gmina Janowiec Kościelny 17
Gmina Janowo 5
Gmina Kozłowo 13
Gmina Nidzica 6
Związek Powiatów Polskich 10389
Struktura Powiatu 32106
Jednostki organizacyjne 23071
Powiatowy Urząd Pracy 20377
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 403433
Struktura organizacyjna 8954
Regulamin Organizacyjny 9467
Majątek PCPR 9939
Zadania z zakresu pomocy społecznej 10946
Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 14230
Działania na rzecz kombatantów 9839
Obsługa interesantów 9744
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 18957
Druki wniosków do pobrania 215801
Rejestry i ewidencje 9544
Ogłoszenia 231584
Strategia i programy 151128
Program "Aktywny Samorząd" 47245
Projekty unijne 21829
Druki wniosków 9702
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 16149
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 26098
Zespół Szkół Ogólnokształcących 15031
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 20150
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 23080
Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 52216
Statut Powiatowego Zarządu Dróg 14031
Regulamin Organizacyjny PZD 10532
Postanowienia ogólne Powiatowego Zarządu Dróg 15615
Zakres zadań w PZD 11625
Przedmiot działania PZD 10570
Pracownicy PZD 18089
Sprawozdania finansowe 10750
Zespół Opieki Zdrowotnej 16452
Centrum Kształcenia Zawodowego 17228
Informacje ogólne 10040
Zadania CKP 10118
Oferta edukacyjna 8896
Struktura organizacyjna 114991
Jak dojechać do CKP 9077
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego 9151
Służby, Inspekcje, Straże 18972
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 8021
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 22624
Organy Powiatu 40843
Rada Powiatu 50168
Skład Rady 219393
Plan pracy Rady Powiatu 271666
Komisje 233929
Komisja Rewizyjna 279829
Projekty protokołów z Sesji Rady Powiatu 498616
Protokoły z Sesji Rady Powiatu 954394
Zwołania sesji 860695
Projekty uchwał Rady Powiatu 763432
Dyżury Radnych 17401
Interpelacje i zapytania 28794
Skargi, wnioski i petycje 1591
Zarząd Powiatu 32218
Skład Zarządu 161614
Protokoły z posiedzeń Zarządu 825246
Sprawozdania międzysesyjne 532334
Akty prawne 6965193
Dziennik Ustaw 13
Monitor Polski 78
Dzienniki Urzędowe Województwa 5
Starostwo Powiatowe 38840
Starosta, Wicestarosta 58773
Sekretarz, Skarbnik 25381
Regulamin organizacyjny 246610
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Starostwa 27612
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 61176
Wydział Finansowy 36679
Wydział Komunikacji 92525
Informacje 29677
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 52001
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 40807
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 51077
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 425280
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu 299808
Informacja o wniesieniu sprzeciwu 19267
Informacja o wycofaniu zgłoszenia 11172
Informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 9184
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 19827
Informacje o wydanych decyzjach 11545
Obowiązujące koncesje udzielone przez Starostę Nidzickiego 847
Edukacja ekologiczna 3322
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 37198
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 74754
Inspektor Ochrony Danych 3292
Geolog Powiatowy 2428
Radca Prawny 13206
Audytor Wewnętrzny 9703
Rejestry i ewidencje 36465
Zarządzenia Starosty 234767
ZFŚS 11529
Majątek i finanse 27357
Budżet 623143
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nidzickiego 306443
Procedura uchwalania budżetu 140948
Sprawozdania 511781
Mienie Powiatu 254968
Pomoc publiczna 199982
Sprawozdania finansowe 14983
Oświadczenia majątkowe 77665
Raporty, strategie, analizy, opracowania 34379
Raport o stanie powiatu 18968
Strategie i Plany 214698
Analizy i Raporty 34664
Opracowania i Programy 149811
Kontrole i audyty 33744
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu) 226035
2023 107
2022 2099
2021 8721
2020 8227
2019 13815
2018 10608
2017 46016
2016 11608
2015 39014
2014 15924
2012 27820
2013 11356
Wewnętrzne (przeprowadzane przez urząd w urzędzie i w jednostkach podległych) 189101
2023 170
2022 445
2021 978
2019 3402
2018 6876
2017 9756
2016 128863
Audyt wewnętrzny 40789
Uchwały RIO w Olsztynie 430480
Nieodpłatna Pomoc Prawna 69421
Petycje 22159
Rejestr petycji 49849
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 70008
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 291142
Deklaracje współpracy 190798
Organizacje Pożytku Publicznego 17771
Przepisy prawne 17765
Komunikaty 5353
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 181830
Konkursy ofert 526235
Sprawozdania 10307
Komisje Konkursowe do oceny ofert na realizację zadań publicznych 239471
Ogłoszenia 23687
Konsultacje społeczne 290214
Informacja dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 2495
Lobbing 15478
Bezpieczeństwo 164023
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 23544
Informacje nieudostępnione 22165
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 15550
Decyzje Starosty dotyczące pozwoleń zintegrowanych 9741

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 28
Statystyka 14086
Urząd Marszałkowski 3014
Rejestr zmian 5488507
Redakcja Biuletunu 12119
Pliki do pobrania 165451
Wybory Samorządowe 2010 116079
Oświadczenia majątkowe 2007-2014 1704
Radni 70043
Członkowie Zarządu 50198
Skarbnik, Sekretarz 28939
Kierownicy jednostek 46834
Pracownicy 66367
Oświadczenia o działalności gospodarczej 10044
Oświadczenia o zatrudnieniu 9439
Mapa serwisu 13534

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TRANSMISJE Z OBRAD SESJI RADY POWIATU 44318
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 901
DYŻURY PKW w NIDZICY 579
Informacje ogólne 345
Uchwały PKW 211
Obwieszczenia 506
Postanowienia Komisarza Wyborczego 539
Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Olsztynie 201
Kalendarz Wyborczy 3
Przepisy ogólne 211
TERYTORIALNA KOMISJA WYBORCZA 340
Okręgi wyborcze 368
Zamówienia publiczne 2131505
Plan zamówień 345380
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 24620
Informacje o naborze 496522
Procedury załatwiania spraw 1037210
Sprawdź stan swojej sprawy 12666
Ogłoszenia 780027
Zawiadomienia o wszczęciu postępowań 425476
Decyzje 225328
Obwieszczenia 594573
Zawiadomienia 403554
Postanowienia 45335
INFORMACJE 223038
Biuro Rzeczy Znalezionych 26835
Wykaz przedmiotów 13038
Wezwania do odbioru 239703
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - składanie pism drogą elektroniczną 18833
DOSTĘPNOŚĆ 10786
Koordynatorzy 2728
Dostępność architektoniczna 2896
Informacja dla osób niesłyszących 4120
Raport 3861
Plan Działania 1446