ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:15 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 Jarosław Komoszyński
13:55:41 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o zmianie terminu składania ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 Jarosław Komoszyński
13:54:34 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23 Jarosław Komoszyński
11:53:14 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Jarosław Komoszyński
11:48:03 Upublicznienie elementu informacja Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Jarosław Komoszyński
11:44:49 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXIII/161/2020 Jarosław Komoszyński
11:43:06 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 114/353/2021 Jarosław Komoszyński
10:03:22 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. części nr 4 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2021/2022 z podziałem na 5 części Mariusz Mierzejewski
09:16:46 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXIII/155/2020 Piotr Iwanicki
09:15:23 Upublicznienie elementu informacja Statut Powiatu Nidzickiego stan na dzień 25 czerwca 2021r. Piotr Iwanicki

Nawigacja między stronami listy informacji