ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:21:39 Upublicznienie elementu informacja Zarząd Powiatu w Nidzicy ZAPRASZA organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zmianami) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" Piotr Iwanicki

Zmiany z dnia: 2021-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:50:18 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Małgorzata Jakubowska
14:50:18 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Małgorzata Jakubowska
14:49:59 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Małgorzata Jakubowska
14:48:47 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Małgorzata Jakubowska
14:00:58 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Jarosław Komoszyński
14:00:58 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Jarosław Komoszyński
14:00:27 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Jarosław Komoszyński
12:19:20 Upublicznienie elementu informacja Zmieniony plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 3
(widoczna od 2021-10-13 00:00:00 do 2025-10-13 00:00:00)
Mariusz Mierzejewski
07:38:57 Upublicznienie elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Jarosław Komoszyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony