ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:10:55 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022r. Piotr Iwanicki
15:03:57 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022r. Piotr Iwanicki
15:03:27 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022r. Piotr Iwanicki
15:00:43 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 107/338/2021 Piotr Iwanicki
14:58:26 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Ogłoszenie: Załącznik do uchwały Zarządu nr 107/338/2021 - Nazwa elementu do którego przynależy Piotr Iwanicki
14:55:48 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 107/338/2021 Piotr Iwanicki
13:18:52 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica Mariusz Mierzejewski
13:18:52 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica Mariusz Mierzejewski
09:45:23 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 106/332/2021 Piotr Iwanicki
09:22:10 Zmiana statusu elementu informacja Zarząd Powiatu w Nidzicy ZAPRASZA organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" - status archiwalny Piotr Iwanicki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony