ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. ochrony środowiska i geologii)

Ogłoszono dnia: 2008-12-16 12:13:24

Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Osoba kontaktowa

Anna Mróz

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Telefon kontaktowy

89 625 82 07

Adres e-mail

anna.mroz@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

 Wydanie karty wędkarskiej

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 43b

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
- zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb,
- jedno zdjęcie,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

Czas realizacji

Na miejscu

Opłaty

Opłata  10,00 zł – za wydanie karty wędkarskiej
Opłatę  należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, przy ul. Traugutta 23 lub na konto  nr 62 8834 0009 2001 0004 9780 0001

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym.

Załączniki