ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

UZGADNIANIE PROJEKTÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD WZGLĘDEM OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. ochrony środowiska i geologii)

Ogłoszono dnia: 2008-12-16 11:24:17

Termin załatwienia

do 14 dni

Osoba kontaktowa

Sabina Adomowska - Krupa

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 43b

Telefon kontaktowy

0 89 625 82 07

Adres e-mail

sabina.adamowska@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

wydanie postanowienia

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 43b

Wymagane Dokumenty

- wniosek ,
- projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospdarowania terenu

Czas realizacji

do 14 dni

Opłaty

Zwolniony na podstawie art. 7, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem  Starosty Nidzickiego

Podstawa prawna

Art. 53, ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.