ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańcówDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Szczegóły informacji

Zezwolenie na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. ochrony środowiska i geologii)

Ogłoszono dnia: 2013-02-18 11:05:54

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Sabina Adamowska - Krupa

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, I Pietro, pokój nr 43 B

Telefon kontaktowy

89 625 82 07

Adres e-mail

sabina.adamowska@powiatnidzicki.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, I Pietro, pokój nr 43 B

Wymagane Dokumenty

  1. wniosek,
  2. oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących zakazu polowań z chartami i ich mieszańcami oraz odpowiedzialności karnej za złamanie tego zakazu,
4. kserokopia metryki lub rodowodu psa,
5. kopia zaświadczenia szczepienia psa p.wściekliźnie
5. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

82 zł - za wydanie zezwolenia (obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia)
- opłatę można dokonać w siedzibie Starostwa lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, albo przelewem na konto: PKO BP O/Ostróda Nr 35 1020 3613 0000 0004 7993

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nidzickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony