ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNYDrukuj informacjęSprawa: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY

Szczegóły informacji

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZMIANĘ LASU NA UŻYTEK ROLNY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (sprawy dot. budownictwa)

Ogłoszono dnia: 2008-12-01 09:08:10

Termin załatwienia

- do 30 dni od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Sabina Adamowska – Krupa,

Miejsce załatwienia

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 43b
 

Telefon kontaktowy

0 89 625 82 07

Adres e-mail

Sposób załatwienia

wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój nr 43b

Wymagane Dokumenty

- wniosek o zmianę lasu na użytek rolny,
- tytuł prawny do lasu będącego przedmiotem wniosku - o ile jest wymagane ustawą
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub deczyzja o warunkach zabudowy,

Czas realizacji

- do 30 dni od chwili złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy

Opłaty

- opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł
- opłaty można dokonać w siedzibie Starostwa lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, alboprzelewem na  konto:
   PKO BP  O/ Ostróda Nr 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993

Tryb odwoławczy

Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem  Starosty Nidzickiego

Podstawa prawna

art.13 , ust.2 i 3  ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik część I, ust.53

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony