ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-05 09:57:39 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica, dnia 04 sierpnia 2021 r.
Znak: BOŚ.6743.191.2021

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) informuje o dokonaniu w dniu 07.07.2021 r. zgłoszenia (sprecyzowanego w dniu 04.08.2021 r.)  przez Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego zamiaru budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr 184/5, 183, 158,128/2, 130/15, 169/2, 199, 166/5, 166/24, 166/20, 165/4, 163/9, 160, 161, 149/1, 67/2, 67/5, 62/23, 65/2 obręb 2 miasta Nidzica.