Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Program "Aktywny Samorząd"

Szczegóły informacji

„Aktywny samorząd” Moduł I

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-04 14:46:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I, którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

- Moduł I - od dnia 16 czerwca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.;

- Moduł II (dawny Program Student) – od dnia 02 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

Moduł I obejmuje 4 obszary:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie, montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B - Likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społ. informacyjnym:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – Likwidacja bariery w poruszaniu się:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Adresatami są osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieni. W przypadku Obszaru A osoba z dysfunkcją narządu ruchu. Obszar B – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku (tylko stopień znaczny). Obszar C – dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Obszar C Zadanie nr 3 i 4 – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 Moduł II (dawny Program Student II), którego celem głównym jest dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkołach policealnych, kolegium, szkole wyższej lub mające wszczęty przewód doktorski.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. Nr 1 oraz na stronie http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki/324/Program__Aktywny_Samorzad/. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w trybie przyjmowania wniosków w przypadku Modułu I. Przyjmowanie wniosków w przypadku modułu I od dnia 16 czerwca 2014 r. do dnia 30 sierpnia 2014 r. ( wcześniej było do 30 września 2014 r.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Maciak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kalinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-04 14:40:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-04 14:46:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-31 08:34:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30126 raz(y)