ˆ

Uchwały RIO w Olsztynie

Szczegóły informacji

Uchwały RIO w Olsztynie - 2013 rok

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-11 10:39:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 0102-26/13
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Olsztynie
z dnia 24 stycznia 2013 r.


w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXIII/185/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-90/13
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nidzickiego na podstawie przyjętej przez Radę Powiatu Nidzickiego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2013.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-91/13
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2013 rok

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-206/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 8 kwietnia 2013 r.


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2012.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Uchwała Nr 0120-137/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 11 kwietnia 2013 roku


w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXVI/198/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Akapit nr 6 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-323/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 29 maja 2013 roku


w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 rok

Akapit nr 7 - brak tytułu

Uchwała Nr 0102-190/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 23 maja 2013 r.


w sprawie badania zgodności z prawem UCHWAŁA NR XXVI/203/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Powiatu Nidzickiego oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Akapit nr 8 - brak tytułu

Uchwała Nr 0102-246/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 18 lipca 2013 roku


w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XXX/211/13 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finasowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Akapit nr 9 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-484/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nidzicy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

Akapit nr 10 - brak tytułu

 
Uchwała Nr 0120-334/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 17 października 2013 roku


w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXII/226/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Akapit nr 11 - brak tytułu

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Akapit nr 12 - brak tytułu

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-695/13
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2013 roku


w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2014 rok

Akapit nr 13 - brak tytułu


w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014 - 2025

Akapit nr 14 - brak tytułu

 
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXXIV/234/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finanoswej Powiatu Nidzica na lata 2013 - 2025
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
RIO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RIO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-11 10:34:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Pawlak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-11 10:39:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Pawlak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-19 10:39:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8905 raz(y)