ˆ

Uchwały RIO w Olsztynie

Szczegóły informacji

Uchwały RIO w Olsztynie - 2010 rok

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-06 08:10:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-67/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie wydania opiniio przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2009

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-149/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 13 kwietnia  2010 roku
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nidzica w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nidzica za rok 2009

Akapit nr 3 - brak tytułu

Uchwała Nr 0120-132/10
Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XL/228/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego

Akapit nr 4 - brak tytułu

Uchwała Nr 0120-133/10
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XL/229/10 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Nidzickiego umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa Sali Gimnastycznej prze Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie"

Akapit nr 5 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-382/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 7 września 2010 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Nidzicy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku

Akapit nr 6 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-339/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat w Nidzicy kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu na 2010 r.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-672/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025

Akapit nr 8 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-673/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010 roku
 
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nidzickiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Uchwała RIO.VIII-0120-674/10
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010 roku
 
w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nidzickiego na 2011 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-06 08:10:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-06 08:10:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-31 10:22:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33514 raz(y)