ˆ

Protokoły z Sesji Rady Powiatu

Szczegóły informacji

Protokół Nr XVI/2020 z obrad XVI sesji Rady Powiatu VI kadencji w dniu 13 lutego 2020 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-31 13:24:32 przez Jarosław Komoszyński

Załączniki