ˆ

Protokoły z Sesji Rady Powiatu

Szczegóły informacji

Protokół Nr XL/2018 z obrad XL sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 28 lutego 2018 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-04-04 14:51:10 przez Piotr Iwanicki

Załączniki