ˆ

Protokoły z Sesji Rady Powiatu

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXXVII/2017 z obrad XXXVII sesji Rady Powiatu V kadencji, która odbyła się w Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy w dniu 29 listopada 2017 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-09 10:46:35 przez Piotr Iwanicki

Załączniki