ˆ

Zwołania sesji

Szczegóły informacji

Zwołanie XL Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-19 14:04:08 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 18 sierpnia 2022 r.
OSO.0002.6.2022
Mieszkańcy
Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Sprawozdania z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze
Powiatu Nidzickiego za 2021 rok.
5.    Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w I półroczu 2022 r.
6.    Informacja o kierunkach kształcenia w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Nidzickiemu
w roku szkolnym 2022/2023 i informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego.
7.   Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    aktualizacji Programu Oczyszczania Powiatu Nidzickiego z Azbestu na lata 2011-2032 w zakresie harmonogramu oraz lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest w województwie warmińsko-mazurskim,
2)    określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
3)    wyrażenia zgody na obciążenie na rzecz Powiatu Nidzickiego służebnością gruntową nieruchomości gruntowej,
4)    zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
5)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039.
8.    Wnioski radnych i sprawy różne.
9.     Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-19 14:03:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-19 14:04:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-19 14:04:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
341 raz(y)