ˆ

Zwołania sesji

Szczegóły informacji

Zwołanie XXXIX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-15 14:42:11 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 15 czerwca 2022 r.
OSO.0002.5.2022
Mieszkańcy Powiatu Nidzickiego
 
Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Powiatu Nidzickiego zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Nidzicy VI kadencji w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 1100 w sali Konferencyjnej nr 26 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o ogólnej sytuacji ZOZ w Nidzicy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Raport o stanie Powiatu Nidzickiego za 2021 rok, w tym:
   1) debata nad raportem
   2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nidzicy wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok:
   1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok,
   2) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2021 rok,
   3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nidzicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021rok,
   4) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok z tytułu wykonania budżetu,
   5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nidzicy za 2021 rok,
   6) dyskusja
   7) podjęcie uchwał w sprawach:
      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2021 rok,
      b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2021 rok,
   2) oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   3) zmiany statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   4) nieodpłatnego zbycia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
   5) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
   6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do powiatowego zasobu nieruchomości,
   7) zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
   8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2022-2039,
   9) emisji obligacji komunalnych.
8. Wnioski radnych i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Andrzej Bróździński
Opr. P. Pokus
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Bróździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-15 14:42:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-15 14:42:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 14:42:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
208 raz(y)