Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-10 12:31:09 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 25 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815), w związku z czym nowelizacji uległa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396  zm.).
 
          Zgodnie z art. 152 b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2019 r.  Prawo ochrony środowiska Starosta jako organ ochrony środowiska udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia tj.:
 1. zgłoszenia nowych instalacji lub ponowne zgłoszenia instalacji istniejących, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia przez organ sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ww. ustawy albo od dnia wydania zaświadczenia , o którym mowa w art. 152 ust. 4 b ww. ustawy;
 2. informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy, tj. informacje o:
  1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
  2. zakończeniu eksploatacji instalacji;
  3. zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu,
 3. sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ww. ustawy wnoszony przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia w drodze decyzji, a w przypadku braku sprzeciwu - zaświadczenie, wydawane z urzędu, przed upływem terminu, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 152 ust. 4b ww. ustawy);
 4. uwagi organizacji pozarządowych lub mieszkańców gminy, na terenie której jest lub ma być eksploatowana instalacja oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, udzielone przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia.
          Zgodnie z art. 152 b ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ww. ustawy, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.
 
          Uwagi wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub ww. informacji. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą, a podmioty te mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 
Uwagi można wnosić pisemnie lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szczepkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 12:07:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 12:31:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 12:36:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7658 raz(y)