ˆ

INFORMACJE

Szczegóły informacji

Starosta Nidzicki informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1500) i w związku z tym obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-11 11:58:36 przez Piotr Iwanicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązkowi rejestracji podlega:
 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Zgodnie z ww. przepisami od 1 sierpnia 2020 r. nie ma obowiązku rejestracji jednostek pływających o długości do 7,5 m, przeznaczonych do amatorskiego połowu ryb, które dotychczas podlegały obowiązkowi rejestracji.
Warto jednak pamiętać, że każda jednostka pływająca o długości do 24 m może być zarejestrowana na wniosek właściciela.
 
Rejestracja
Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, którym jest starosta albo właściwy polski związek sportowy, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. W tym celu uruchomiony został system REJA24, poprzez który można dokonać samodzielnego zgłoszenia jachtu do rejestracji pod adresem https://portal-reja24.sygnity.pl/strona-glowna
 
Opłaty
Za rozpatrzenie wniosku o:
 1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego,
 3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego – pobiera się opłatę  w wysokości 80 zł.
Za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- pobiera się opłatę  w wysokości 15 zł.
 
Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku ponownej rejestracji jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji według nowych zasad- pobiera się opłatę  w wysokości 60 zł
 
Ważność wpisów do rejestrów i dokumentów rejestracyjnych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów:
Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.,
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych  do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.,
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.
Po upływie tych terminów jednostki pływające muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Ponowna rejestracja nie nastąpi automatycznie.
Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.
Zadanie polegające na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego na potrzeby rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m realizuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie w zakładce „Pytania i odpowiedzi” pod adresem https://www.ums.gov.pl/9-informacje/465-czesto-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-faq.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Paliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 11:58:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 11:58:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11 11:58:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2207 raz(y)