ˆ

INFORMACJE

Szczegóły informacji

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-21 14:23:34 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 21 lipca 2020 r.
G.6821.22.2020
 
Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Wietrzychowo, gmina Nidzica, powiat nidzicki, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 14/6 o pow. 0,2206 ha, 14/8 o pow. 0,0852 ha i 14/9 o pow.0,0681 ha o nieuregulowanym stanie prawnym. Ograniczenie polegać będzie na udzieleniu zezwolenia na  założenie i przeprowadzenie przez przedmiotowe nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym oraz studni kablowej typu SKO-2p.
 
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostaną postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się doStarostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 31 28.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-21 14:23:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Komoszyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-21 14:23:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-21 14:23:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2498 raz(y)