ˆ

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Szczegóły informacji

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-09 15:23:07 przez Jarosław Komoszyński

Akapit nr - brak tytułu

Nidzica dnia 09 grudnia 2020 r.
Znak: BOŚ.6743.307.2020
 
Informacja o wniesieniu sprzeciwu
 
Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) informuje, że w dniu 09 grudnia 2020r. został wniesiony sprzeciw do zgłoszenia z dnia 20.11.2020 r.  dotyczącego zamiaru budowy instalacji zbiornikowej z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 l i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 2/6 obręb Szerokopas, gm. Nidzica.